Actualitat

Notícies Veure tot

RDL 14/2021: reducció de la temporalitat al sector públic

El Congrés dels Diputats ha atorgat per un sol vot el seu aval al RDL 14/2021, anomenat de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (més conegut com a «Icetazo»). Una norma decebedora en molts aspectes i susceptible de patir noves modificacions abans de la seva definitiva entrada en vigor.

llegir més...

ArticlesVeure tot

Els nostres blogs

Publicacions

Veure tot

Guia informativa sobre l'amiant

L'amiant causa més de 2000 morts cada any a l'Estat espanyol. Però, tot i així, continua sent un gran desconegut per a la població. Per redreçar aquesta situació, l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya (AVAAC) publica aquesta imprescindible «Guia informativa sobre els riscos de l'amiant», en col·laboració amb Col·lectiu Ronda, El Periódico de Catalunya i la Plataforma Cerdanyola 2000. 

El Col·lectiu Ronda

Una història coral que explica la trajectòria del despatx des del seu naixement i fins als nostres dies, des d'una col·lectivitat de professionals del dret, passant per un despatx típicament laboralista, ampliant-se a altres branques del dret i el cooperativisme, sempre al servei dels treballadors i de les classes populars.