Salut

Salut

Els poders públics tenen l'obligació, recollida a la Constitució, de vetllar pel dret a la pròpia salut adoptant les mesures preventives que siguin necessàries i preservant el correcte funcionament de prestacions i serveis sanitaris, així com el manteniment d'un règim públic de Seguretat Social que ens asseguri assistència i protecció front a situacions de necessitat.

Així ho diu la Llei. Malauradament, no sempre s'acompleixen aquestes estrictes obligacions que afecten un àmbit tan essencial com és la salut i el benestar físic.

Infradiagnosi de malalties professionals, accidents de treball no reconeguts, conflictes amb les mútues, altes mèdiques injustificades, actuacions lesives de drets per part d'organismes públics, atenció sanitària insuficient, prestacions no concedides, incompliment de la normativa en matèria de prevenció i protecció de la salut de treballadors i treballadores, presència abusiva de contaminants al nostre entorn...les possibilitats de conflicte són moltes i és necessari comptar amb professionals experts per defensar el dret inalienable a la vida i la salut.

Especialitats

Casos

Veure tot

Notícies relacionades

 • Pròrroga dels ERTOs i salvaguarda de l'ocupació

  El Reial Decret-Llei 18/2020, anomenat de mesures socials en defensa de l'ocupació, recull el contingut de l'acord assolit per l'executiu amb les entitats patronals i les principals organitzacions sindicals per prorrogar la vigència dels ERTOs i matisar el compromís de manteniment de l' ocupació imposat a les empreses.

  llegir més...
 • Agilitzar la impugnació dels ERTOS

  El nou Reial Decret-Llei 16/2020 contempla que la impugnació dels ERTOs presentats per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció relacionats amb la Covid-19 es tramitin com a conflicte col·lectiu sempre que afectin més de 5 treballadors/es.

  llegir més...
 • Passaport sanitari: en els límits de la privacitat

  Grans empreses han anunciat la intenció de crear un passaport sanitari o serològic destinat a conèixer quins empleats han desenvolupat anticossos enfront del Covid-19 i poden treballar sense suposar un risc per a la resta. Una mesura que considerem vulneradora del dret a la privacitat i la intimitat i que obre la porta a pràctiques discriminatòries.

  llegir més...
Veure tot