TSJC: la Covid-19 és malaltia professional per a tot el personal sanitari i sociosanitari

TSJC: la Covid-19 és malaltia professional per a tot el personal sanitari i sociosanitari

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rectifica el criteri de l’INSS i estableix que la COVID d’un treballador d’una residència de gent gran de Barcelona ha de ser considerada com a malaltia professional sense necessitat d’«entrar en cap valoració respecte si poden existir altres causes o la concurrència d'altres patologies, essent del tot irrellevant també el nivell d'exposició”.

Especialitats

COL·LECTIU RONDA

Veure tot

Els nostres experts

Al Col·lectiu Ronda som una cooperativa amb més d'un centenar de professionals entre advocats i advocades i personal tècnic especialitzat. Dins de cadascuna de les àrees de treball, els i les professionals s'especialitzen en alguna de les subàrees, en la defensa concreta de drets o en les tasques pròpies d'assessorament en economia social i solidària per a particulars o col·lectius.

llegir més...

Ideari

Al Col·lectiu Ronda ens mou la defensa pels drets individuals i col·lectius de la ciutadania i el foment de models econòmics més justos i solidaris. El nostre ideari, la nostra filosofia de treball, respon a aquests objectius i se sintetitza en la justícia social, l'equitat de gènere, la democràcia directa i l'autogestió, la intercooperació, la independència. El rigor i il·lusió dels professional especialitzats que en formem part és també un dels valors del Col·lectiu.

llegir més...

Història

Fa 50 anys que des del Col·lectiu Ronda ens dediquem a l'assessorament jurídic, laboral, econòmic i social, defensant els drets individuals i col·lectius de la ciutadania i fomentant el desenvolupament de models econòmics més justos i solidaris que els que deriven de l'actual ordenament socioeconòmic. La nostra història va començar amb la idea que l'arribada de la democràcia suposaria també una millora per a la seguretat de treballadors i treballadores. Al no ser així, al Col·lectiu vam continuar treballant, ampliant els serveis.

llegir més...

Notícies Veure tot

TSJC: la Covid-19 és malaltia professional per a tot el personal sanitari i sociosanitari

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rectifica el criteri de l’INSS i estableix que la COVID d’un treballador d’una residència de gent gran de Barcelona ha de ser considerada com a malaltia professional sense necessitat d’«entrar en cap valoració respecte si poden existir altres causes o la concurrència d'altres patologies, essent del tot irrellevant també el nivell d'exposició”.

llegir més...

Triodos: no hi haurà programa de recompra de CDA

L’entitat neerlandesa ha descartat executar el Programa de Recompra Restringida de Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA) anunciat el passat mes de febrer com a conseqüència de «complicacions imprevistes» per activar-lo de forma simultània als 5 països on opera.

llegir més...

Els nostres blogs

Premsa / Prensa

Veure tot

Publicacions

Veure tot

Guia informativa sobre l'amiant

L'amiant causa més de 2000 morts cada any a l'Estat espanyol. Però, tot i així, continua sent un gran desconegut per a la població. Per redreçar aquesta situació, l'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant de Catalunya (AVAAC) publica aquesta imprescindible «Guia informativa sobre els riscos de l'amiant», en col·laboració amb Col·lectiu Ronda, El Periódico de Catalunya i la Plataforma Cerdanyola 2000. 

El Col·lectiu Ronda

Una història coral que explica la trajectòria del despatx des del seu naixement i fins als nostres dies, des d'una col·lectivitat de professionals del dret, passant per un despatx típicament laboralista, ampliant-se a altres branques del dret i el cooperativisme, sempre al servei dels treballadors i de les classes populars.