Família

Imatge: Dave Fayram [CC] flickr.com

Família

El Dret de Família és el conjunt de normes i lleis que regulen les relacions personals, econòmiques i patrimonials entre els diferents membres d'una família i respecte tercers, amb especial èmfasi en dues institucions jurídiques d'especial rellevància com és el matrimoni i la filiació.

Anant més enllà d'aquesta definició, però, diríem que el Dret de Família és una branca del Dret dedicada a quelcom tan rellevant i delicat com és la vivència personal en l'entorn familiar, probablement el més important de tots els àmbits de socialització en què participem en el decurs de la nostra vida. Un entorn canviant i no exempt, ans al contrari, de la possibilitat de conflicte. Situacions problemàtiques que requereixen de coneixements jurídics però també d'una mirada sensible i comprensiva per trobar la solució més justa i adequada per a totes les parts implicades i, especialment, aquelles que resulten més vulnerables.

Especialitats

Notícies relacionades

 • Dret de família: nou procediment especial

  El Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d'abril, regula un nou procediment especial que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma i fins a 3 mesos despés de la seva finalització per resoldre determinades qüestions relacionades amb el règim de custòdia dels menors i el repartiment de càrregues econòmiques en l’àmbit del Dret de Família (separacions, divorcis, mesures paternofilials)

  llegir més...
 • Custòdia i règim de visites: els menors estaran amb un dels progenitors

  Els Jutjats de Família de Barcelona han posat en comú i unificat el seu criteri en relació al règim de visites i custòdia de menors en el cas de progenitors separats o divorciats per tal de minimitzar els riscos relacionats amb l'expansió del coronavirus.

  llegir més...
 • Viduïtat sense restriccions

  El Jutjat Social 16 de Barcelona considera que l’existència d’un període previ de convivència estable i «anàloga relació d’afectivitat a la conjugal» pot acreditar-se a través de «qualsevol mitjà de prova admès en dret» per accedir sense restriccions temporals a la prestació de viduïtat en aquells casos en que la defunció és causada per una malaltia contreta amb anterioritat a la celebració del matrimoni i no se satisfaci els requisits de durada mínima de la relació.

  llegir més...
Veure tot