Parelles de fet

Parelles de fet

Les parelles de fet estan constituïdes per persones que conviuen en comunitat anàloga a la matrimonial. Tot i comptar amb un règim particular que regula els diferents aspectes de la convivència amb especificitats respecte el matrimoni, és evident que cap dels possibles fronts de conflicte que existeixen en una relació matrimonial -especialment relacionats amb la ruptura de la parella- són en absolut aliens a la realitat de les parelles de fet.

És en aquest sentit que l'equip de civilistes experts en Dret matrimonial del Col·lectiu Ronda us poden assessorar tant pel que fa a la constitució i registre de la parella de fet com en tots aquells aspectes de regulació del règim econòmic i social de la relació o d'ordenació de l'extinció de la convivència, incloent-hi drets i obligacions en relació als fills i filles que pugui haver-hi.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic