Treball

fotografia: David Mulder [CC] flickr.com

Treball

Des del 1972, el Col·lectiu Ronda lluita diàriament per la dignitat i l’equitat en les relacions laborals, des de la independència respecte qualsevol organització política o sindical.

El nostre equip d'advocats i advocades laboralistes constitueix un grup altament qualificat especialitzat en la defensa dels drets de treballadors i treballadores, tant pel que fa a problemàtiques individuals conflictes col·lectius.

Des del Col·lectiu Ronda també oferim servei a plataformes, comitès d'empresa i agrupacions de treballadors i treballadores interessats a rebre assessorament permanent i assistència jurídica en l'àmbit laboral.

Especialitats

Casos

 • Viduïtat a les parelles de fet: importants novetats

  L’entrada en vigor el passat 29 de desembre de 2021 de la nova Llei 21/2021 comporta importants novetats pel que fa als requisits que permeten l’accés a la pensió de viduïtat del membre supervivent d’una parella de fet i possibilitats abans inexistents com ara la prestació temporal de viduïtat o el reconeixement de la pensió, en determinats supòsits, en el cas de parelles de fet ja extintes.

  llegir més...
 • "Reforma laboral" 2021: convenis col·lectius

  Juntament amb les modificacions relacionades amb la contractació temporal i la creació del denominat mecanisme RED vinculat als ERTEs per força major, algunes de les principals novetats de la Reforma Laboral de 28 de desembre de 2021 tenen a veure amb la regulació dels convenis col·lectius

  llegir més...
 • «Reforma laboral» 2021: temporalitat

  Iniciem una sèrie d’articles a analitzar i valorar els principals continguts del RDL 32/2021 de 28 de desembre que inclou les mesures de reforma del marc de relacions laborals acordades pel Govern, patronal i sindicats més representatius. El primer article, el dediquem a mesures relacionades amb la temporalitat

  llegir més...
Veure tot

Notícies relacionades

 • Viduïtat a les parelles de fet: importants novetats

  L’entrada en vigor el passat 29 de desembre de 2021 de la nova Llei 21/2021 comporta importants novetats pel que fa als requisits que permeten l’accés a la pensió de viduïtat del membre supervivent d’una parella de fet i possibilitats abans inexistents com ara la prestació temporal de viduïtat o el reconeixement de la pensió, en determinats supòsits, en el cas de parelles de fet ja extintes.

  llegir més...
 • "Reforma laboral" 2021: convenis col·lectius

  Juntament amb les modificacions relacionades amb la contractació temporal i la creació del denominat mecanisme RED vinculat als ERTEs per força major, algunes de les principals novetats de la Reforma Laboral de 28 de desembre de 2021 tenen a veure amb la regulació dels convenis col·lectius

  llegir més...
 • «Reforma laboral» 2021: temporalitat

  Iniciem una sèrie d’articles a analitzar i valorar els principals continguts del RDL 32/2021 de 28 de desembre que inclou les mesures de reforma del marc de relacions laborals acordades pel Govern, patronal i sindicats més representatius. El primer article, el dediquem a mesures relacionades amb la temporalitat

  llegir més...
Veure tot