Altes i baixes mèdiques. Reclamacions tribunals salut

Altes i baixes mèdiques. Reclamacions tribunals salut

Què podem fer si, trobant-nos en situació d'incapacitat temporal, rebem l'alta mèdica abans d'estar en plenes condicions de reincorporar-nos a la feina? Podem impugnar aquesta decisió? I podem fer-ho també en cas de denegació injusta d'una invalidesa?

Sí, podem actuar. Col·lectiu Ronda és especialista en la impugnació i reclamació de les altes mèdiques emeses de forma manifestament injusta tant per l'ICAMS en tasques d'inspecció mèdica en els casos de malaltia comuna, com per les mútues d'accidents de treball quan el procés d'incapacitat temporal deriva de contingència professional. El nostre equip d'experts en Seguretat Social també intervé per aconseguir el reconeixement de la situació d'incapacitat permanent quan les lesions, danys o malaltia així ho justifica, tant en via administrativa com judicial.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic