Advocat/da

Marta Barrera

Advocada del Col·lectiu Ronda des del 2002, l'any 2007 vaig passar a ser-ne sòcia. Sóc especialista en la defensa laboral dels treballadors afectats de malalties professionals a conseqüència de l'exposició laboral a l'amiant i dels seus familiars, així com de la resta de malalties professionals i accidents de treball.

També sóc especialista en la defensa d'invalideses derivades de qualsevol tipus de malaltia comuna, incloses les anomenades malalties invisibles. També porto temes d'altes mèdiques injustificades, jubilacions i prestacions d'atur.

Especialitats

Formació

Casos

Veure tot

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Madrid Princesa, 7, 1º 2ª Tel. 91 429 31 70

Publicacions

Veure tot