Economia personal

Economia personal

Diners. Contractes. Estalvis. Processos de compra-venda. Ningú de nosaltres és aliè a l'esfera de l'economia personal, siguin quines siguin les seves opcions vitals. Vivim inserits en un món de relacions financeres i econòmiques que ha esdevingut extraordinàriament complex i, en ocasions, potencialment perillós per a la nostra integritat.

Clàusules abusives a les nostres hipoteques. Productes financers comercialitzats de forma poc transparent i ocultant el risc de patir pèrdues significatives que afectin els nostres estalvis. Contractes inintel·ligibles i plens de lletra minúscula. Companyies asseguradores que defugen l'obligació de compensar-nos pels danys soferts...

Són moltes les ocasions en les quals podem arribar a necessitar l'ajut de professionals del Dret experts en Drets Bancari i Dret de Danys que ens ajudin a defensar els nostres legítims interessos front a entitats financeres, empreses i particulars. Al Col·lectiu Ronda en som experts.

Especialitats

Casos

 • Phishing: l’amenaça permanent

  L’Institut Nacional de Ciberseguretat ha alertat sobre una intensa campanya de phishing o robatori de dades personals a través d’Internet i telefonia que aprofita l’inici de la campanya de la Renda per apropiar-se d’informació bancària a través de falsos SMS. Un exemple més d’aquesta activa (i molt lucrativa) indústria criminal.

  llegir més...
 • Mutualitats i exempció de tributació: importants novetats

  El Tribunal Suprem ha dictat una sentència on estableix el mètode de càlcul del tant per cent de la pensió de jubilació de les persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social exempt de tributació en concepte d’IRPF.

  llegir més...
 • IRPF: les despeses de guarderia i escola bressol són deduïbles

  El Tribunal Suprem ha determinat que les despeses abonades a guarderies i escoles bressol per la custòdia dels menors de 3 anys formen part del dret a la deducció fiscal per maternitat sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb independència del tipus de centre que presti aquest servei.

  llegir més...
Veure tot

Notícies relacionades

 • Phishing: l’amenaça permanent

  L’Institut Nacional de Ciberseguretat ha alertat sobre una intensa campanya de phishing o robatori de dades personals a través d’Internet i telefonia que aprofita l’inici de la campanya de la Renda per apropiar-se d’informació bancària a través de falsos SMS. Un exemple més d’aquesta activa (i molt lucrativa) indústria criminal.

  llegir més...
 • Mutualitats i exempció de tributació: importants novetats

  El Tribunal Suprem ha dictat una sentència on estableix el mètode de càlcul del tant per cent de la pensió de jubilació de les persones que amb anterioritat a l'any 1979 van cotitzar a mutualitats o institucions de previsió social exempt de tributació en concepte d’IRPF.

  llegir més...
 • IRPF: les despeses de guarderia i escola bressol són deduïbles

  El Tribunal Suprem ha determinat que les despeses abonades a guarderies i escoles bressol per la custòdia dels menors de 3 anys formen part del dret a la deducció fiscal per maternitat sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) amb independència del tipus de centre que presti aquest servei.

  llegir més...
Veure tot