Clàusules sòl hipotecàries

Clàusules sòl hipotecàries

Milions d'hipoteques a l'Estat espanyol inclouen l'anomenada clàusula sòl que estableix un tipus d'interès mínim que el titular de la hipoteca està obligat a pagar encara que de la suma de l'índex de referència (normalment l'Euribor) i el diferencial acordat en resulti un percentatge menor que aquell que fixa l'esmentada clàusula. És a dir, és una clàusula amb l'única finalitat de protegir els interessos de la banca contra escenaris de possibles baixades del tipus d'interès com el que vivim des de fa anys, amb l'Euribor situat en mínims històrics, impedint el conseqüent abaratiment de les nostres hipoteques sense oferir cap mena de contraprestació als hipotecats/des.

Centenars de sentències dictades per jutjats de tot l'Estat, incloent-hi resolucions del Tribunal Suprem, consideren abusives i il·legals les clàusules sòl, obrint de bat a bat la possibilitat de reclamar judicialment la seva nul·litat i la devolució per part de les entitats financeres dels diners abonats indegudament.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic