Col·lectiu Ronda

L'Auditoria Social

Abans que qualsevol altra cosa, el Col·lectiu Ronda vol contribuir a la millora de la nostra societat. És per això que intentem que el conjunt de la nostra actuació sigui plenament coherent amb aquest principi i sotmetem el nostre treball, de forma totalment voluntària, al seguiment de l'Auditoria Social, que complementen la tasca de control que per imperatiu legal exerceix l'interventor de comptes. És un òrgan d'organització interna del Col·lectiu Ronda, que se suma a l'Assemblea, al Consell Rector, a l'equip de persones Gestores i als grups de treball.

L'Auditoria Social té com a principal funció analitzar el conjunt de la nostra actuació i funcionament per poder després formular propostes a l'Assemblea del Col·lectiu Ronda que contribueixin a la millora dels nostres serveis, la preservació del bon clima de treball i l'optimització dels mecanismes d'organització interna.