Banco Popular

Banco Popular

Els accionistes, bonistes i tenidors de preferents o deute subordinat de Banco Popular -siguin persones físiques o jurídiques- tenen dret a reclamar i recuperar l'import de les inversions perdudes amb la resolució de l'entitat.

Més de 300.000 accionistes, bonistes i preferentistes de Banco Popular han perdut la totalitat de la seva inversió després de la resolució de l'entitat i la seva posterior adquisició per part del Santander. En la immensa majoria de casos, es tracta de clients minoristes que van dipositar tots els seus estalvis en aquests productes guiant-se per la relació de confiança que tenien amb el seu banc de tota la vida.

A dia d'avui, correspon convidar a les persones afectades a exercir els seus drets com a consumidors de productes financers per recuperar el valor de la seva inversió, ja que són ja nombroses les sentències que condemnen Banco Popular per irregularitats en el procés de comercialització d'aquests productes i falta d'informació. Informes emesos per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i pel Banc d'Espanya consideren que la cúpula directiva de Banco Popular va falsejar els comptes corresponents a l'exercici 2016 per oferir una falsa imatge de solidesa financera de l'entitat.

Aquesta falsedat avalaria la petició de nul·litat de l'adquisició d'accions, especialment les que es van emetre amb l'ampliació de capital que Banco Popular va fer el 2016, ja que ens trobaríem a més davant la suposada comissió d'un delicte de frau contra els inversors.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic