Notícies

Funcionaris interins: indemnització per incompliment del termini

El Tribunal Suprem dicta una important sentència on estableix que la superació del termini de 3 anys que imposa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per a l’execució d’Ofertes Públiques d’Ocupació genera un dret indemnitzatori a favor dels funcionaris interins afectats per la dilació.

llegir més...

Cabify: denúncia davant Inspecció de Treball

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en col·laboració amb diferents forces sindicals i l'organització Taxi Project, presenten denúncies davant d'Inspecció de Treball en tots els territoris on actualment operen Cabify i Uber denunciant pràctiques laborals abusives

llegir més...

Discriminació dels dissenyadors col·legiats

Una innovadora resolució del Jutjat Contenciós Administratiu núm.9 de Barcelona determina que no es pot vedar l’accés dels dissenyadors gràfics sense títol universitari a les convocatòries públiques del grup A si els eu Col·legi professional l’ha habilitat per a la pràctica professional.

llegir més...

Metro de BCN: primer cas de malaltia professional per exposició a l’amiant

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha reconegut per primera vegada la situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta derivada de contingència professional per exposició a l’amiant a un treballador actualment jubilat afectat de càncer de pulmó que va prestar serveis a Metro de Barcelona entre els anys 1975 i 2011.

llegir més...
Fotografia: El Periódico de Catalunya

Hospital Clínic: 242 contractes en 8 anys

El Tribunal Suprem ha declarat improcedent l’extinció de la relació laboral d’una treballadora de l’Hospital Clínic de Barcelona que va signar 242 contractes d’interinatge durant 8 anys de prestació de serveis

llegir més...