Notícies

Banco Popular: el TJUE fa front comú amb la banca

Els drets dels petits accionistes afectats per la resolució del Banco Popular s'han de supeditar “a l'interès general consistent a garantir l'estabilitat del sistema financer”. La justícia europea atempta contra el sistema comunitari de protecció dels consumidors de productes financers.

llegir més...

Famílies monoparentals i extensió del permís per naixement

Els jutjats estan prenent la davantera al Govern espanyol a l’hora de reconèixer als progenitors que ho són en solitari el dret a estendre la durada del permís per naixement per incloure el temps de permís que hagués correspost a l’altre progenitor. Una mesura destinada a protegir l’interès del nounat.

llegir més...

TSJC: complement de maternitat de la pensió malgrat haver accedit anticipadament a la jubilació

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestima el recurs interposat per l’INSS contra la sentència que reconeixia el dret a una mare a percebre el complement de maternitat de la pensió pels seus tres fills tot i haver accedit de forma anticipada a la jubilació

llegir més...

Acomiadat per ser pare

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid obliga a readmetre un treballador acomiadat després de comunicar que seria pare en considerar l'acomiadament com a executat en vulneració del dret a no patir discriminació. L'empresa haurà d'abonar els salaris deixats de percebre pel seu empleat i indemnitzar-lo amb una quantitat addicional de 6.251 euros.

llegir més...

Sentència: les treballadores de la llar tenen dret al FOGASA

El Jutjat Social número 32 de Barcelona invoca la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que establia el dret de les treballadores de la llar a accedir a la prestació d’atur per dictar la primera resolució que considera discriminatòria l’exclusió d’aquest col·lectiu laboral de l’acció protectora del Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

llegir més...