Notícies

Embaràs i acomiadament col·lectiu

A criteri del Tribunal de Justícia de la UE, el fet que la normativa legal vigent espanyola no contempli prioritat de permanència per a les treballadores embarassades en el marc d'un expedient d'acomiadament col·lectiu no vulnera la legislació comunitària.

llegir més...

Les pensions arriben al TEDH

La demanda denuncia la violació del Conveni Europeu de Drets Humans per part de l'Estat espanyol per la vulneració del deure «d'elevar progressivament el nivell del règim general de la Seguretat Social» i no garantir l'exigida «suficiència econòmica» als pensionistes

llegir més...

Mort per l'amiant

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat plenament la sentència del Jutjat Social 32 de Barcelona que feia responsable la multinacional ROCA SANITARIO per la mort d'un extreballador de la fàbrica de Gavà com a conseqüència d'un mesotelioma causat per l'exposició a l'amiant.

llegir més...

Aturades contra la precarietat

Les treballadores del Servei d'Intervenció Especialitzada en Violència Masclista del Baix Llobregat impulsen la creació d'un nou sindicat i convoquen vaga contra la precarietat i la pèrdua de qualitat de l'atenció que poden oferir a les usuàries.

llegir més...

Sentència contra les falses cooperatives

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una resolució on determina, en el marc del reconeixement d'una incapacitat permanent, que la contracta entre una aparent societat cooperativa de treball associat i un escorxador constituïa un cas de cessió il·legal de mà d'obra.

llegir més...