Col·lectiu Ronda

Fundadors

L’any 1972 es forma el nucli de les persones que van fundar el Col·lectiu Ronda: Francesc Gallissà Roigé, Josep Mª Gasch Riudor, Angelina Hurios Calcerrada, Pep Manté Spà i Jordi Pujol Moix, als que ben aviat s’hi va incorporar Joan Lluis Jornet Forner i més endavant David Santacana Mata. Tots ells van formar l'equip de persones que posaven en marxa la futura cooperativa i els seus valors, dedicada inicialment a la defensa dels drets laborals i a la lluita antifranquista.

En els seus inicis, el Col·lectiu Ronda es dedicava fonamentalment a l’assessorament laboral i de seguretat social de treballadores i treballadors i a l’assessorament antirepressiu durant la dictadura. Alguns d'aquests fundadors pensaven que quan arribés la democràcia la seva tasca ja no seria necessària. Però això no va ser així. Enlloc de desaparèixer, la tasca es va convertir en punt de referència per a les classes populars, i encara avui ho és actualment.

Amb el temps, els fundadors van anar potenciant noves línies com l'assessoria jurídica dels drets de les persones i dels col·lectius en qualsevol dels aspectes de la vida social, per treballar cap a unes relacions més respectuoses i dignes. Així, des de Ronda es van començar a treballar des d'aspectes estrictament repressius o que atemptessin les llibertats individuals o col·lectives fins a aspectes de dret penal, mediambiental, urbanisme, estrangeria, dret administratiu i fiscal.

Actualment, els Fundadors continuen vinculats al compromís cívic, social i polític del Col·lectiu Ronda, difonent la seva activitat i participant en actes que el projectin a l'exterior.