Articles

Qui es fa càrrec dels danys a vehicles en casos de col·lisió recíproca?

El Tribunal Suprem ha determinat que en els casos de col·lisió recíproca de vehicles on no és possible determinar a qui correspon la responsabilitat del sinistre, cadascun dels implicats haurà d’assumir la indemnització del 50% dels danys causats a l’altre vehicle.

llegir més...

Accident laboral: dany moral i subsidi per incapacitat temporal

El Tribunal Suprem sosté que en cas de fixar-se una indemnització per a compensar el dany moral derivat d'un accident de treball, no procedeix descomptar d'aquest import les quantitats percebudes en concepte de prestacions de la Seguretat Social causades per la situació d'incapacitat temporal o l'existència de lesions permanents.

llegir més...

El dret de vaga en temps d’externalitzacions i subcontractació

L'Auto del Jutjat Social 27 de Barcelona que va desestimar l'adopció de mesures cautelars contra la substitució dels muntadors de Fira de Barcelona declarats en vaga durant el període de creació dels espais destinats a acollir el festival Sónar obliga a reflexionar, una vegada més, sobre la progressiva desnaturalització imposada a un dels drets, el de vaga, considerats fonamentals per la Constitució espanyola.

llegir més...

Secció Dret Cooperatiu ICAB

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) acaba d'inaugurar una secció de Dret Cooperatiu i de l'Economia Social amb l'objectiu de reforçar el coneixement normatiu específic en aquesta matèria i fer que des del Col·legi es recolzi específicament aquells professionals de l'advocacia que ja s'hi dediquen, així com els que que vulguin especialitzar-s'hi. Dins la nova secció hi participen dues persones tècniques de Col·lectiu Ronda.

llegir més...

Omissió del registre de jornada: un cas pràctic

El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó ha estat el darrer a reiterar que l’omissió per part de l’empresa del deure de registrar i conservar la jornada diària dels treballadors comporta la presumpció de que aquests estan contractats a jornada complerta.

llegir més...