Articles

25-N. Contra totes les violències masclistes

Cada any, el 25 de novembre arriba per recordar-nos el que ja és una xacra: la violència masclista envers les dones, pel sol fet de ser dones. Però parlem de violències en plural, perquè són les físiques i sexuals però també les institucionals, les de l’àmbit laboral, mèdic o familiar. Violències que en conjunt conformen un marc estructural ple de realitats punyents que atempten contra la dignitat de ser dona. 

llegir més...

Llei de segona oportunitat: què és i qui pot acollir-se

La Llei de de Segona Oportunitat permet cancel·lar fins el 100% dels nostres deutes pendents (amb excepcions com les que afecten els deutes amb Hisenda i Seguretat Social), paralitzant processos d’embargament

llegir més...

Ciberdelinqüència: la responsabilitat probablement és del banc

Les entitats financeres defugen de forma habitual la seva responsabilitat respecte els casos, cada vegada més freqüents, de robatoris de dades personals i ciberdelinqüència emparant-se en la suposada manca de diligència dels seus clients. Però el cert és que la legislació vigent ho veu de forma molt diferent...

llegir més...

Complement pel reconeixement de la funció directiva

El complement pel reconeixement de la funció directiva consisteix en la percepció progressiva d’un percentatge del complement específic de lloc de treball o funció docent que ja cobri el/la director/a de centres educatius. El dret a percebre aquest complement es genera pel fet d'haver obtingut l'avaluació positiva de l'exercici de la funció directiva en els diversos mandats en què s'hagi ostentat la condició de director/a, en un o diversos centres educatius.

llegir més...

Reconeixement de l'accident in itinere de l'empleat públic com a accident laboral

La sentència de la sala Tercera del Tribunal Econòmic Administratiu Central de 15 de setembre de 2022 (número 00/02765/2018) resol sobre el dret d'una funcionària del Cos Auxiliar Postal i Telecomunicació al reconeixement de la pensió extraordinària per accident laboral in itinere.

llegir més...