Articles

Pròrrogues, rendes i despeses: importants canvis a la Llei d'Arrendaments Urbans

La nova llei 12/2023, pel dret a l'habitatge, introdueix importants modificacions a la Llei d'Arrendaments Urbans que afecten aspectes substancials del règim de lloguer com ho són la renda, la regulació de les pròrrogues i una nova definició de les despeses que hand’anar a càrrec de l'arrendatari.

llegir més...

Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge i règim dels contractes d’arrendament celebrats anteriorment

Les mesures incorporades al nostre ordenament jurídic per la nova Llei pel dret a l’Habitatge només són d’aplicació als contractes de lloguer subscrits a partir de la data d’entrada en vigor de la norma. Ara bé, pels contractes anteriors es mantenen les mesures extraordinàries de control i actualització anual de la renda

llegir més...

"Cal que les asseguradores deixin de fer fer servir l'historial oncològic per discriminar"

Esther Pérez, advocada de Col·lectiu Ronda especialista en Responsabilitat Civil i assegurances, analitza les implicacions de la futura i imminent regulació del dret a l’oblit oncològic, que ha de permetre que les persones que han patit un càncer no es vegin injustificadament perjudicades a l’hora de contractar pòlisses o sol·licitar un crèdit.

llegir més...

Farina i asma del forner: una malaltia professional molt freqüent i poc coneguda

L'asma del forner, també coneguda com a asma ocupacional, és una malaltia professional que afecta les persones treballadores de la indústria farinera, forns, pastisseries i, en general qualsevol activitat que afavoreixi una exposició freqüent a la farina, productes derivats i altres ingredients que es fan servir en la producció de pa i productes fornejats.

llegir més...

Any de plor, el dret a mantenir el nivell de vida després de la mort del cònjuge

Amb aquest nom de ressonàncies poètiques o sota la forma molt més prosaica d’any de viduïtat es coneix la figura legal del Codi Civil Català que garanteix durant un any al vidu o la vídua el dret a mantenir la residència i ser «alimentat» a càrrec del patrimoni de qui fora la seva parella.

llegir més...