Swaps hipotecaris

Swaps hipotecaris

Els swaps hipotecaris o contractes de permuta del tipus d’interès són un producte financer extremadament complex i de gran risc que la normativa legal vigent considera inadequat per a usuaris sense formació específica o que no tinguin una relació professional amb el món de les finances. Tot i així, més de 30.000 persones a tota Catalunya i 200.000 al conjunt de l’Estat continuen patint els efectes d’haver contractat un producte financer que bancs i caixes els van presentar sota la falsa aparença d’assegurances contra futures pujades de l’Euríbor sense explicar que, en cas de que l’Euribor baixés, haurien de compensar econòmicament l’entitat amb pagaments addicionals. Lluny de constituir un element de protecció, els swaps –també anomenats collars o clips, segons altres denominacions anglosaxones- són instruments altament especulatius que han generat enormes despeses a famílies i empreses que mai no van ser degudament informades dels riscos que assumien i les conseqüències que podien derivar d’hipotètiques baixades de l’Euríbor, tal i com va succeir just després, i de forma gens casual, del període de màxima intensitat de les campanyes de comercialització dels swaps per part de les entitats financeres, entre els anys 2006 i 2008.

Col·lectiu Ronda ha estat pioner en la defensa jurídica dels afectats i afectades per la subscripció de swaps hipotecaris, esdevenint un dels despatxos d’advocats que més sentències favorables a clients d’entitats ha aconseguit, incloent-hi resolucions que han suposat la nul·litat de swaps amb un import de més de 5 milions d’euros.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic