Banc Sabadell: Swap il·legal

L'Audiència Provincial de BCN condemna Banc Sabadell a retornar més d'un milió d'euros

L'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat Banc Sabadell a instàncies de Col·lectiu Ronda a retornar més d'un milió d'euros abonats per una clienta de l'entitat com a conseqüència de les liquidacions negatives causades per un swap hipotecari subscrit l'any 2008

Les liquidacions negatives generades per un swap hipotecari vinculat a la subscripció de cinc préstecs hipotecaris per fer front al pagament de l'impost de successions per una herència rebuda van obligar una clienta de Banc Sabadell a abonar a l'entitat 1.020.659,53 euros. Una quantitat que Banc Sabadell haurà de retornar íntegrament a l'afectada incrementada amb els corresponents interessos després que l'Audiència Provincial de Barcelona ratifiqués la sentència condemnatòria contra l'entitat dictada inicialment pel Jutjat de Primera Instància núm.2 de Sabadell.

 
 A criteri de l'Audiència Provincial de Barcelona, la deficient informació sobre la naturalesa d'aquest producte «purament especulatiu» ofert a la clienta va fer que aquesta «estigués en la creença errònia de que se li havia ofert i estava subscrivint, una cobertura de la pujada del tipus d'interès, vinculada al finançament per mitjà de préstecs concedits per la pròpia entitat, en la seva condició de clienta habitual, i per la relació de confiança amb els empleats, i no una operació de permuta del tipus d'interès».

 Falsa aparença d'assegurança
 

Com la clienta a qui Banc Sabadell haurà de rescabalar, més de 200.000 persones i empreses de tot l'Estat van contractar diverses modalitats dels anomenats swaps o contractes de permuta del tipus d'interès que nombroses entitats van comercialitzar sota la falsa aparença d'assegurances contra possibles pujades de l'Euribor. Lluny d'això, els swaps res no tenen a veure amb el funcionament d'una assegurança sinó que es tracta d'un «producte no adequat per a inversors no professionals degut a la seva complexitat» que en el cas enjudiciat per l'Audiència Provincial obligava a la clienta afectada a compensar l'entitat mitjançant el pagament de liquidacions negatives sempre que l'Euribor es situés per sota del 6,10%. Una possibilitat que es va materialitzar el mateix any en què es va subscriure el swap ara anul·lat, doncs al 2018 l'Euribor va baixar fins al 5,39% i i va iniciar un històric descens fins a situar-se al 0.67% al febrer de 2010. Una disminució que ja contemplaven les previsions de les entitats bancàries en el moment d'oferir aquest producte i que, per tant, eren conscients del greuge econòmic que ocasionarien.

 Informació deficient i contracte abusiu

 
 La sentència recorda que la clienta «era client minorista [...] sense experiència en el sector financer» i el fet que l'entitat està legalment obligada a subministrar informació «clara, correcta, precisa, suficient i lliurada a temps per evitar una incorrecta interpretació i posant l'èmfasi en els riscos que l'operació comporta». Uns requisits de transparència que, tal i com recull la resolució, obliguen l'entitat a actuar «amb imparcialitat i bona fe, sense avantposar els interessos propis a la dels seus clients». En aquest sentència, aconseguida per Col·lectiu Ronda, l'Audiència Provincial considera que Banc Sabadell no va actuar amb diligència ni bona fe. Com tampoc ho va fer obligant a la clienta l'any 2011 a signar un contracte en què es comprometia a no presentar cap tipus de reclamació judicial relacionada amb el swap hipotecari en el marc de les converses sostingudes amb la demandant per suprimir la clàusula sòl de les hipoteques, atesa la impossibilitat manifesta de seguir fer front a les extraordinàries liquidacions negatives provocades pel swap. Per a l'Audiència Provincial, el contracte només va ser acceptat « per la situació d'angoixa de la demandant» sense obtenir «cap contraprestació» per part de Banc Sabadell a canvi de la seva renúncia a exercir els seus drets i esdevenint, per tant, un contracte nul per desequilibrat i actuar a favor únicament de l'entitat.

L'Audiència Provincial de BCN condemna Banc Sabadell a retornar més d'un milió d'euros

Les liquidacions negatives generades per un swap hipotecari vinculat a la subscripció de cinc préstecs hipotecaris per fer front al pagament de l'impost de successions per una herència rebuda van obligar una clienta de Banc Sabadell a abonar a l'entitat 1.020.659,53 euros. Una quantitat que Banc Sabadell haurà de retornar íntegrament a l'afectada incrementada amb els corresponents interessos després que l'Audiència Provincial de Barcelona ratifiqués la sentència condemnatòria contra l'entitat dictada inicialment pel Jutjat de Primera Instància núm.2 de Sabadell.

 
 A criteri de l'Audiència Provincial de Barcelona, la deficient informació sobre la naturalesa d'aquest producte «purament especulatiu» ofert a la clienta va fer que aquesta «estigués en la creença errònia de que se li havia ofert i estava subscrivint, una cobertura de la pujada del tipus d'interès, vinculada al finançament per mitjà de préstecs concedits per la pròpia entitat, en la seva condició de clienta habitual, i per la relació de confiança amb els empleats, i no una operació de permuta del tipus d'interès».

 Falsa aparença d'assegurança
 

Com la clienta a qui Banc Sabadell haurà de rescabalar, més de 200.000 persones i empreses de tot l'Estat van contractar diverses modalitats dels anomenats swaps o contractes de permuta del tipus d'interès que nombroses entitats van comercialitzar sota la falsa aparença d'assegurances contra possibles pujades de l'Euribor. Lluny d'això, els swaps res no tenen a veure amb el funcionament d'una assegurança sinó que es tracta d'un «producte no adequat per a inversors no professionals degut a la seva complexitat» que en el cas enjudiciat per l'Audiència Provincial obligava a la clienta afectada a compensar l'entitat mitjançant el pagament de liquidacions negatives sempre que l'Euribor es situés per sota del 6,10%. Una possibilitat que es va materialitzar el mateix any en què es va subscriure el swap ara anul·lat, doncs al 2018 l'Euribor va baixar fins al 5,39% i i va iniciar un històric descens fins a situar-se al 0.67% al febrer de 2010. Una disminució que ja contemplaven les previsions de les entitats bancàries en el moment d'oferir aquest producte i que, per tant, eren conscients del greuge econòmic que ocasionarien.

 Informació deficient i contracte abusiu

 
 La sentència recorda que la clienta «era client minorista [...] sense experiència en el sector financer» i el fet que l'entitat està legalment obligada a subministrar informació «clara, correcta, precisa, suficient i lliurada a temps per evitar una incorrecta interpretació i posant l'èmfasi en els riscos que l'operació comporta». Uns requisits de transparència que, tal i com recull la resolució, obliguen l'entitat a actuar «amb imparcialitat i bona fe, sense avantposar els interessos propis a la dels seus clients». En aquest sentència, aconseguida per Col·lectiu Ronda, l'Audiència Provincial considera que Banc Sabadell no va actuar amb diligència ni bona fe. Com tampoc ho va fer obligant a la clienta l'any 2011 a signar un contracte en què es comprometia a no presentar cap tipus de reclamació judicial relacionada amb el swap hipotecari en el marc de les converses sostingudes amb la demandant per suprimir la clàusula sòl de les hipoteques, atesa la impossibilitat manifesta de seguir fer front a les extraordinàries liquidacions negatives provocades pel swap. Per a l'Audiència Provincial, el contracte només va ser acceptat « per la situació d'angoixa de la demandant» sense obtenir «cap contraprestació» per part de Banc Sabadell a canvi de la seva renúncia a exercir els seus drets i esdevenint, per tant, un contracte nul per desequilibrat i actuar a favor únicament de l'entitat.