Swaps de Caixa Galicia: podem reclamar?

La caducitat de l'acció de nul·litat no impedeix els afectats reclamar per danys i perjudicis

Tot i l'angoixa i la desinformació provocada per la recent decisió del Tribunal Suprem d'inadmetre el recurs interposat per ADICAE contra la sentència prèvia que desestimava la demanda col·lectiva impulsada per aquesta organització, el cert és que eles afectats encara disposen de mecanismes legals per aconseguir la nul·litat del producte i la devolució dels seus diners.

Finalment, la demanda col·lectiva instada per l'organització ADICAE en representació de 1500 afectats per la comercialització de contractes de permuta del tipus d'interès (més coneguts com a «swaps hipotecaris») per part de l'antiga Caja de Ahorros de Galicia ha estat definitivament desestimada sense atendre la petició de nul·litat del producte.

La decisió del Tribunal Suprem d'inadmetre el recurs d'ADICAE posa punt i final a un procediment iniciat l'any 2011. Tant el Jutjat de Primera Instància núm. 9 de La Corunya com, posteriorment, l'Audiència Provincial de La Corunya i, per últim, l'Alt Tribunal han rebutjat la pretensió de l'organització de tramitar col·lectivament la petició de nul·litat basant-se, fonamentalment, en el fet que l'error en el consentiment del conjunt d'afectats tenia origen en el caràcter enganyós de la publicitat distribuïda per Caja de Ahorros de Galicia. Segons la demanda, aquesta deficient publicitat va generar en la totalitat dels afectats un «vici en la formació de la voluntat» consistent a pensar que el producte contractat -ofert sota el nom comercial de «hipoteca tranquil·la»- era una assegurança contra possibles pujades del tipus d'interès que poguessin encarir els seus pagaments mensuals quan, en realitat, es tractava d'un swap hipotecari, un producte financer complex i d'alt risc, que els ha causat considerables pèrdues econòmiques.

Des de l'inici d'aquest llarg procediment, al Col·lectiu Ronda ens hem mostrat crítics amb el plantejament de la demanda interposada per ADICAE en considerar que la formula de la demanda col·lectiva emprada en aquest cas no permetia avaluar correctament les circumstàncies individuals dels afectats. Al nostre criteri, l'argument que una publicitat contenia una informació tal que ha causat idèntics efectes de confusió radical entre un nombre tan elevat de persones resultava insuficient i manifestament poc sòlid, tal i com ha estat el criteri unànime dels tribunals que han avaluat el cas.

Què suposa la decisió del Suprem per a la totalitat dels afectats?

Durant els anys transcorreguts des de la presentació de la demanda i fins a la decisió del Suprem, les demandes interposades per multitud d'afectats de l'actual ABANCA han estat paralitzades als jutjats a l'espera que es resolgués aquest procediment i conèixer quina podia ser la decisió final de l'Alt Tribunal. Aquests procediments que havien quedat en suspens podran reprendre ara el seu propi camí individualitzat i el necessari anàlisi de les circumstàncies personals de cadascun dels afectats en relació a la informació rebuda, atès que de la inadmissió a tràmit del Suprem no es pot desprendre que el criteri fixat sigui la validesa de les pràctiques comercials de l'entitat.

Però quina és la situació dels més de 1500 afectats que han estat representats per ADICAE en aquest procés fallit? Han perdut tota oportunitat d'aconseguir la devolució dels diners indegudament abonats com a conseqüència dels swaps incorporats a la seva hipoteca?

Definitivament, no. Els afectats encara poden instar i estan en termini de presentar una reclamació per danys i perjudicis exigint la devolució d'aquests diners que mai no haurien d'haver pagat.

En els anys transcorreguts fins a la definitiva resolució de la demanda d'ADICAE, els afectats que s'hi van adherir han vist caducar el termini legalment previst per instar una acció de nul·litat per vici en el consentiment, que és el que sol·licitava l'organització. Aquesta petició, doncs, ha deixat de ser viable per a aquest col·lectiu de persones. En canvi, encara és possible iniciar una nova demanda individual on la petició no sigui la de nul·litat sinó, tal i com hem avançat, la compensació dels danys i perjudicis indegudament causats. El termini per instar aquest tipus d'acció és considerablement més dilatat que no pas el de la demanda de nul·litat, doncs arriba fins als 15 anys.

La reclamació per danys i perjudicis

La interposició d'aquesta demanda permet als tribunals avaluar si el perjudici econòmic causat pel swap ha tingut origen en l'incompliment del deure de transparència i informació per part de l'entitat, una circumstància que ha estat reiteradament provada per nombrosíssimes sentències de tot l'Estat, incloent-hi resolucions prèvies del Tribunal Suprem. En aquest cas, el tribunal haurà d'analitzar les proves que aporti la pròpia entitat per sostenir que el client subscriptor del swap va rebre tota la informació necessària per entendre de forma clara i detallada les característiques del producte que contractava, el seu funcionament, la incidència que podia tenir sobre l'import de les quotes hipotecàries en cas de variació de l'índex de referència i, sobretot, la possibilitat de veure considerablement encarits els seus pagaments mensuals si es donava la circumstància que aquest índex experimentés descensos. Un sòlid deure de transparència establert per la normativa comunitària i la legislació nacional que, de la nostra pròpia experiència, podem dir que no ha estat gairebé mai satisfet per les entitats, ABANCA inclosa, a l'hora d'oferir swaps hipotecaris.

Caducada l'acció de nul·litat com a conseqüència d'una demanda incorrectament plantejada, els afectats i afectades pels swaps de l'actual ABANCA han de tenir la convicció, malgrat el lògic desencís, que aquest sever revés judicial no suposa la pèrdua dels seus drets com a consumidors de productes financers ni esgota la possibilitat de reclamar a l'entitat per una comercialització que no ha complert amb les exigències de transparència i diligència que la legislació imposa a les entitats financeres.

Sentències milionàries

L'equip d'advocats especialitzats en Dret bancari del Col·lectiu Ronda ha estat pioner en la defensa de les persones i empreses afectades per la contractació de swaps hipotecaris i actualment acumula més de 300 sentències favorables que han servit els clients per recuperar importants quantitats econòmiques indegudament abonades. En aquest sentit, el nostre despatx ha estat responsable d'algunes de les resolucions judicials de major impacte vinculades amb la comercialització irregular de swaps com ara la sentència del Suprem que imposava a Catalunya Caixa l'obligació de retornar 1.126.000€ a una prestigiosa i coneguda escola barcelonina o la condemna contra Banc Sabadell per un swap hipotecari vinculat a la subscripció per part d'una clienta de l'entitat de cinc préstecs hipotecaris per fer front al pagament de l'impost de successions per una herència que va causar un perjudici de més d'un milió d'euros que l'entitat va haver de retornar íntgrament. Sentències de gran ressò que han contribuït a fixar l'actual doctrina judicial respecte als swaps hipotecaris i que assenyalen la forma adient d'abordar les demandes relacionades amb aquest producte extraordinàriament perjudicial i perillós

La caducitat de l'acció de nul·litat no impedeix els afectats reclamar per danys i perjudicis

Finalment, la demanda col·lectiva instada per l'organització ADICAE en representació de 1500 afectats per la comercialització de contractes de permuta del tipus d'interès (més coneguts com a «swaps hipotecaris») per part de l'antiga Caja de Ahorros de Galicia ha estat definitivament desestimada sense atendre la petició de nul·litat del producte.

La decisió del Tribunal Suprem d'inadmetre el recurs d'ADICAE posa punt i final a un procediment iniciat l'any 2011. Tant el Jutjat de Primera Instància núm. 9 de La Corunya com, posteriorment, l'Audiència Provincial de La Corunya i, per últim, l'Alt Tribunal han rebutjat la pretensió de l'organització de tramitar col·lectivament la petició de nul·litat basant-se, fonamentalment, en el fet que l'error en el consentiment del conjunt d'afectats tenia origen en el caràcter enganyós de la publicitat distribuïda per Caja de Ahorros de Galicia. Segons la demanda, aquesta deficient publicitat va generar en la totalitat dels afectats un «vici en la formació de la voluntat» consistent a pensar que el producte contractat -ofert sota el nom comercial de «hipoteca tranquil·la»- era una assegurança contra possibles pujades del tipus d'interès que poguessin encarir els seus pagaments mensuals quan, en realitat, es tractava d'un swap hipotecari, un producte financer complex i d'alt risc, que els ha causat considerables pèrdues econòmiques.

Des de l'inici d'aquest llarg procediment, al Col·lectiu Ronda ens hem mostrat crítics amb el plantejament de la demanda interposada per ADICAE en considerar que la formula de la demanda col·lectiva emprada en aquest cas no permetia avaluar correctament les circumstàncies individuals dels afectats. Al nostre criteri, l'argument que una publicitat contenia una informació tal que ha causat idèntics efectes de confusió radical entre un nombre tan elevat de persones resultava insuficient i manifestament poc sòlid, tal i com ha estat el criteri unànime dels tribunals que han avaluat el cas.

Què suposa la decisió del Suprem per a la totalitat dels afectats?

Durant els anys transcorreguts des de la presentació de la demanda i fins a la decisió del Suprem, les demandes interposades per multitud d'afectats de l'actual ABANCA han estat paralitzades als jutjats a l'espera que es resolgués aquest procediment i conèixer quina podia ser la decisió final de l'Alt Tribunal. Aquests procediments que havien quedat en suspens podran reprendre ara el seu propi camí individualitzat i el necessari anàlisi de les circumstàncies personals de cadascun dels afectats en relació a la informació rebuda, atès que de la inadmissió a tràmit del Suprem no es pot desprendre que el criteri fixat sigui la validesa de les pràctiques comercials de l'entitat.

Però quina és la situació dels més de 1500 afectats que han estat representats per ADICAE en aquest procés fallit? Han perdut tota oportunitat d'aconseguir la devolució dels diners indegudament abonats com a conseqüència dels swaps incorporats a la seva hipoteca?

Definitivament, no. Els afectats encara poden instar i estan en termini de presentar una reclamació per danys i perjudicis exigint la devolució d'aquests diners que mai no haurien d'haver pagat.

En els anys transcorreguts fins a la definitiva resolució de la demanda d'ADICAE, els afectats que s'hi van adherir han vist caducar el termini legalment previst per instar una acció de nul·litat per vici en el consentiment, que és el que sol·licitava l'organització. Aquesta petició, doncs, ha deixat de ser viable per a aquest col·lectiu de persones. En canvi, encara és possible iniciar una nova demanda individual on la petició no sigui la de nul·litat sinó, tal i com hem avançat, la compensació dels danys i perjudicis indegudament causats. El termini per instar aquest tipus d'acció és considerablement més dilatat que no pas el de la demanda de nul·litat, doncs arriba fins als 15 anys.

La reclamació per danys i perjudicis

La interposició d'aquesta demanda permet als tribunals avaluar si el perjudici econòmic causat pel swap ha tingut origen en l'incompliment del deure de transparència i informació per part de l'entitat, una circumstància que ha estat reiteradament provada per nombrosíssimes sentències de tot l'Estat, incloent-hi resolucions prèvies del Tribunal Suprem. En aquest cas, el tribunal haurà d'analitzar les proves que aporti la pròpia entitat per sostenir que el client subscriptor del swap va rebre tota la informació necessària per entendre de forma clara i detallada les característiques del producte que contractava, el seu funcionament, la incidència que podia tenir sobre l'import de les quotes hipotecàries en cas de variació de l'índex de referència i, sobretot, la possibilitat de veure considerablement encarits els seus pagaments mensuals si es donava la circumstància que aquest índex experimentés descensos. Un sòlid deure de transparència establert per la normativa comunitària i la legislació nacional que, de la nostra pròpia experiència, podem dir que no ha estat gairebé mai satisfet per les entitats, ABANCA inclosa, a l'hora d'oferir swaps hipotecaris.

Caducada l'acció de nul·litat com a conseqüència d'una demanda incorrectament plantejada, els afectats i afectades pels swaps de l'actual ABANCA han de tenir la convicció, malgrat el lògic desencís, que aquest sever revés judicial no suposa la pèrdua dels seus drets com a consumidors de productes financers ni esgota la possibilitat de reclamar a l'entitat per una comercialització que no ha complert amb les exigències de transparència i diligència que la legislació imposa a les entitats financeres.

Sentències milionàries

L'equip d'advocats especialitzats en Dret bancari del Col·lectiu Ronda ha estat pioner en la defensa de les persones i empreses afectades per la contractació de swaps hipotecaris i actualment acumula més de 300 sentències favorables que han servit els clients per recuperar importants quantitats econòmiques indegudament abonades. En aquest sentit, el nostre despatx ha estat responsable d'algunes de les resolucions judicials de major impacte vinculades amb la comercialització irregular de swaps com ara la sentència del Suprem que imposava a Catalunya Caixa l'obligació de retornar 1.126.000€ a una prestigiosa i coneguda escola barcelonina o la condemna contra Banc Sabadell per un swap hipotecari vinculat a la subscripció per part d'una clienta de l'entitat de cinc préstecs hipotecaris per fer front al pagament de l'impost de successions per una herència que va causar un perjudici de més d'un milió d'euros que l'entitat va haver de retornar íntgrament. Sentències de gran ressò que han contribuït a fixar l'actual doctrina judicial respecte als swaps hipotecaris i que assenyalen la forma adient d'abordar les demandes relacionades amb aquest producte extraordinàriament perjudicial i perillós