Autònoms: gestió i assessorament

Autònoms: gestió i assessorament

Les gestions i els tràmits administratius per a treballadors autònoms són cada vegada més complexos, amb el risc que una errada o descuit en les obligacions administratives i fiscals poden suposar sancions i pèrdues de temps innecessàries, a banda de la consideració que la major part del temps que dediquem a aquestes professionals tasques és improductiu.

La nostra cooperativa posa a l’abast dels treballadors autònoms un equip de professionals i experts en tots els àmbits (dret, seguretat social, fiscalitat i finances, recursos humans, gestió empresarial, economia social...) que s'ocuparà de la gestió i les tramitacions administratives i laborals del teu negoci, incloent-hi, entre d’altres:

  • Gestions administratives i fiscals
  • Tramitacions d'altes i baixes en el règim especial de treballadors autònoms i d'activitats econòmiques
  • Declaracions censals
  • Càlcul i tramitació de les declaracions d'impostos, tributs i d'IRPF
  • Inscripció de llibres comptables al Registre Mercantil
  • Resolució de conflictes en representació de Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE)

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic