Autònoms i microempreses: inscripció prèvia als ajuts extraordinaris


Des del proper dia 30 de novembre a les 9h i fins el 7 de desembre, a les 15h, els treballadors i treballadores autònomes poden realitzar la inscripció prèvia per poder accedir a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris.

Després del caos organitzatiu i la indignació generalitzada que va provocar l’esgotament en el termini de només unes hores de la primera convocatòria d’un ajut de 2000 euros per autònoms amb baixos ingressos, la Generalitat ha habilitat un nou mecanisme d’inscripció prèvia per accedir a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris adreçats a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa.

El procediment d’inscripció prèvia es farà efectiu entre els dies 30 de novembre, a partir de les 9h, i el proper 7 de desembre, a les 15h. i requerirà de certificat digital o IdCAT Mòbil per poder realitzar la tramitació. En aquest cas, l'ordre d'arribada i presentacions de les sol·licituds no comporta cap tipus de preferència en l’atorgament de l’ajut. La pròpia sol·licitud equivaldrà a tots els efectes a la petició formal dels futurs ajuts -encara per definir- sense que sigui necessari realitzar cap altre tràmit o procediment addicional.

Tant les 10.000 persones beneficiaris i beneficiàries de l’anterior ajut de 2000€ com les que van accedir a les subvencions atorgades pel Departament de Treball per afavorir l’autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020 tenen vedada la possibilitat de participar en aquest procediment d’inscripció i registre previ.

Requisits per accedir-hi

A banda de les limitacions esmentades, la possibilitat d’inscripció prèvia requereix de satisfer certs requisits, especialment pel que fa al nivell d’ingressos acreditats. Així doncs, caldrà:

· Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.

· En cas de d'acollir-se al sistema de tributació individual, la base imposable de l’IRPF corresponent a l’anterior exercici ha de ser igual o inferior a 35.000 euros i d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

· El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros. 

Treballadors autònoms amb persones contractades o que hagin constituït una empresa

Podran inscriure’s els treballadors donats d’alta al RETA o una mutualitat, tant si tenen treballadors a càrrec com si, per contra, desenvolupen la seva activitat sense concurs de tercers. En cas de tenir treballadors a càrrec, el nombre màxim de persones contractades per compte de l’autònom sol·licitant no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any passat.

Els autònoms que han constituït una societat amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o en companyia d’altres socis, també poden inscriure’s per beneficiar-se dels futurs ajuts sempre i quan l’empresa constituïda no tingui més de 3 socis i la suma de socis i treballadors per compte aliè no superi, en total, les 6 persones. Aquesta mateixa previsió referent al nombre de socis i treballadors per compte aliè també s’aplica a les cooperatives els socis de les quals estiguin inscrits al RETA o a una mutualitat.

Després del caos organitzatiu i la indignació generalitzada que va provocar l’esgotament en el termini de només unes hores de la primera convocatòria d’un ajut de 2000 euros per autònoms amb baixos ingressos, la Generalitat ha habilitat un nou mecanisme d’inscripció prèvia per accedir a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris adreçats a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa.

El procediment d’inscripció prèvia es farà efectiu entre els dies 30 de novembre, a partir de les 9h, i el proper 7 de desembre, a les 15h. i requerirà de certificat digital o IdCAT Mòbil per poder realitzar la tramitació. En aquest cas, l'ordre d'arribada i presentacions de les sol·licituds no comporta cap tipus de preferència en l’atorgament de l’ajut. La pròpia sol·licitud equivaldrà a tots els efectes a la petició formal dels futurs ajuts -encara per definir- sense que sigui necessari realitzar cap altre tràmit o procediment addicional.

Tant les 10.000 persones beneficiaris i beneficiàries de l’anterior ajut de 2000€ com les que van accedir a les subvencions atorgades pel Departament de Treball per afavorir l’autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020 tenen vedada la possibilitat de participar en aquest procediment d’inscripció i registre previ.

Requisits per accedir-hi

A banda de les limitacions esmentades, la possibilitat d’inscripció prèvia requereix de satisfer certs requisits, especialment pel que fa al nivell d’ingressos acreditats. Així doncs, caldrà:

· Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.

· En cas de d'acollir-se al sistema de tributació individual, la base imposable de l’IRPF corresponent a l’anterior exercici ha de ser igual o inferior a 35.000 euros i d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 

· El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros. 

Treballadors autònoms amb persones contractades o que hagin constituït una empresa

Podran inscriure’s els treballadors donats d’alta al RETA o una mutualitat, tant si tenen treballadors a càrrec com si, per contra, desenvolupen la seva activitat sense concurs de tercers. En cas de tenir treballadors a càrrec, el nombre màxim de persones contractades per compte de l’autònom sol·licitant no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any passat.

Els autònoms que han constituït una societat amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o en companyia d’altres socis, també poden inscriure’s per beneficiar-se dels futurs ajuts sempre i quan l’empresa constituïda no tingui més de 3 socis i la suma de socis i treballadors per compte aliè no superi, en total, les 6 persones. Aquesta mateixa previsió referent al nombre de socis i treballadors per compte aliè també s’aplica a les cooperatives els socis de les quals estiguin inscrits al RETA o a una mutualitat.