Defensa del petit inversor

Defensa del petit inversor

Invertir en accions d’empreses que cotitzen en mercats de valors suposa un risc de pèrdues ateses les fluctuacions del valor que són part inherent i essencial de la pròpia naturalesa de la inversió. Ara bé, la legislació vigent és contundent a l'hora de protegir els inversors contra les pèrdues que hagin estat ocasionades per una informació imprecisa, errònia o poc veraç sobre la situació financera de l'empresa o entitat en qüestió. Si hem invertit en valors d’una empresa o entitat sobre la base d’una informació suficientment inexacta com per fer impossible de preveure dins uns paràmetres lògics la futura evolució del valor de la nostra inversió, aquestes no són pèrdues legítimes i tenim dret a exigir la devolució del capital invertit. La Borsa potser és un joc de risc, però, en tot cas, un joc amb regles que cal respectar.

Col·lectiu Ronda actua en defensa dels interessos de petits inversors quan aquest deure d’informació i claredat ha estat vulnerat, tal i com ha estat el cas, per exemple, de la sortida a Borsa de Bankia.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic