Primera sentència que condemna Triodos per la comercialització de CDA


El Jutjat de Primera Instància número 1 de Pamplona ha dictat la primera sentència que condemna l’entitat neerlandesa Triodos Bank per no proporcionar als seus clients informació suficient sobre la naturalesa i els veritables riscos d’adquirir els Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA) comercialitzats pel banc.

.............................................................

La resolució del jutjat navarrès obliga l’entitat a retornar a una clienta els més de 45.000 euros invertits en CDA entre setembre de 2019 i novembre de 2020 en constatar que l’entitat «no ha complert mínimament amb l’obligació d’acreditar que s’ha informat degudament en forma concreta sobre la naturalesa i riscos» d’un producte que qualifica, en sentit contrari al que va defensar Triodos, com a «complex».

Una notícia molt esperada

Malgrat tractat-se d’una sentència que encara no és ferma i que probablement sigui objecte de recurs per part de Triodos, la publicació d’aquesta resolució judicial és, innegablement, una gran notícia per a les més de 7.000 persones afectades a tota Espanya per l’adquisició dels CDA. Aquesta és la primera vegada que una magistrada acull els arguments que des de fa gairebé un any defensem al nostre despatx per instar la nul·litat de les ordres de compra, incloent-hi l’incompliment de realitzar el preceptiu test de idoneïtat per valorar el nivell de comprensió per part dels clients respecte els riscos assumits amb la subscripció d’aquest producte financer.

Dos anys sense poder accedir als seus estalvis

Els tenidors de CDA fa més de dos anys que no poden accedir als seus estalvis d’ençà que el propi Triodos va decidir suspendre l’activitat del mercat intern on es gestionaven les ordres de compra i venda d’aquest producte. Una situació que resultava inimaginable quan aquests clients van adquirir uns CDA que consideraven un producte absolutament garantit pel banc i que se’ls va assegurar que l’entitat recompraria en el moment que volguessin recuperar el valor de la inversió. Per contra, el mercat on vendre els CDA continua suspès, Triodos s’ha desdit de posar en marxa el procés restringit i limitat de recompra que va anunciar a principis d’any i l’única perspectiva d’accés als seus diners pels tenidors de CDA és la futura i encara incerta creació d’un Sistema Multilateral de Negociació (SMN) on suposadament podran tornar a operar amb aquest producte, però sempre amb la certesa d’assumir enormes pèrdues en el valor de la seva inversió. Una perspectiva ben fosca per a unes persones que confiaven els seus estalvis a una entitat que pregona un model bancari allunyat de l’especulació i l’ànim de lucre habitual en el sector. En comptes d’això, i en el lapse d’aquests dos anys, els clients afectats han vist com els CDA han deixat de ser els productes segurs, garantits, blindats front a pràctiques especulatives i vinculats al valor comptable de Triodos Bank per esdevenir un de completament diferent, sotmès un radical canvi en les regles de determinació del preu i que està experimentant una pèrdua de valor patrimonial impossible de preveure en el moment que l’entitat els va oferir als seus clients.

Estem convençuts que aquesta serà només la primera sentència de moltes que sortiran en defensa dels drets dels clients de Triodos Bank que van confiar en una entitat suposadament diferent a les habituals del sector bancari.

.............................................................

La resolució del jutjat navarrès obliga l’entitat a retornar a una clienta els més de 45.000 euros invertits en CDA entre setembre de 2019 i novembre de 2020 en constatar que l’entitat «no ha complert mínimament amb l’obligació d’acreditar que s’ha informat degudament en forma concreta sobre la naturalesa i riscos» d’un producte que qualifica, en sentit contrari al que va defensar Triodos, com a «complex».

Una notícia molt esperada

Malgrat tractat-se d’una sentència que encara no és ferma i que probablement sigui objecte de recurs per part de Triodos, la publicació d’aquesta resolució judicial és, innegablement, una gran notícia per a les més de 7.000 persones afectades a tota Espanya per l’adquisició dels CDA. Aquesta és la primera vegada que una magistrada acull els arguments que des de fa gairebé un any defensem al nostre despatx per instar la nul·litat de les ordres de compra, incloent-hi l’incompliment de realitzar el preceptiu test de idoneïtat per valorar el nivell de comprensió per part dels clients respecte els riscos assumits amb la subscripció d’aquest producte financer.

Dos anys sense poder accedir als seus estalvis

Els tenidors de CDA fa més de dos anys que no poden accedir als seus estalvis d’ençà que el propi Triodos va decidir suspendre l’activitat del mercat intern on es gestionaven les ordres de compra i venda d’aquest producte. Una situació que resultava inimaginable quan aquests clients van adquirir uns CDA que consideraven un producte absolutament garantit pel banc i que se’ls va assegurar que l’entitat recompraria en el moment que volguessin recuperar el valor de la inversió. Per contra, el mercat on vendre els CDA continua suspès, Triodos s’ha desdit de posar en marxa el procés restringit i limitat de recompra que va anunciar a principis d’any i l’única perspectiva d’accés als seus diners pels tenidors de CDA és la futura i encara incerta creació d’un Sistema Multilateral de Negociació (SMN) on suposadament podran tornar a operar amb aquest producte, però sempre amb la certesa d’assumir enormes pèrdues en el valor de la seva inversió. Una perspectiva ben fosca per a unes persones que confiaven els seus estalvis a una entitat que pregona un model bancari allunyat de l’especulació i l’ànim de lucre habitual en el sector. En comptes d’això, i en el lapse d’aquests dos anys, els clients afectats han vist com els CDA han deixat de ser els productes segurs, garantits, blindats front a pràctiques especulatives i vinculats al valor comptable de Triodos Bank per esdevenir un de completament diferent, sotmès un radical canvi en les regles de determinació del preu i que està experimentant una pèrdua de valor patrimonial impossible de preveure en el moment que l’entitat els va oferir als seus clients.

Estem convençuts que aquesta serà només la primera sentència de moltes que sortiran en defensa dels drets dels clients de Triodos Bank que van confiar en una entitat suposadament diferent a les habituals del sector bancari.