Triodos: no hi haurà programa de recompra de CDA


L’entitat neerlandesa ha descartat executar el Programa de Recompra Restringida de Certificats de Dipòsits d’Accions (CDA) anunciat el passat mes de febrer com a conseqüència de «complicacions imprevistes» per activar-lo de forma simultània als 5 països on opera.

.............................................

Els més de 7000 titulars de CDA a l’Estat espanyol continuaran sense tenir possibilitat de recuperar, ni que fos parcialment, els diners invertits en aquest producte financer. Una impossibilitat d’accedir als estalvis que, recordem-ho, ja es perllonga des de març de 2020, quan Triodos va anunciar el tancament del mercat intern regulat per la pròpia entitat que constituïa l’únic espai on comprar i vendre els CDA.

L’entitat neerlandesa ha comunicat que renuncia a activar l’anomenat Programa de Recompra Restringida anunciat el passat mes de febrer i que havia de contribuir a aportar liquiditat als titulars de CDA encara que fos assumint importants pèrdues sobre el valor de compra de producte, doncs el preu ofert per Triodos era de 59€ malgrat el cost d’adquisició de cada CDA se situava al voltant dels 80€. En paral·lel a la desestimació del Programa de Recompra Restringida, Triodos ha proposat el pagament d’un dividend de 1,01€ per cada CDA subjecte a aprovació per part de la Junta General Extraordinària del banc prevista pel proper mes d’octubre de 2022.

A través d’un comunicat de premsa, Triodos ha justificat la decisió de suspendre l’execució del Programa com a conseqüència de «complicacions imprevistes relacionades amb l’activació d’aquests programes al mateix temps als 5 països on opera Triodos». A criteri de l’entitat, «un endarreriment en aquest sentit suposaria un elevat risc per a la posada en marxa del Sistema Multilateral de Negociació [...] inacceptable atesa la suspensió perllongada del mercat que afecta els titulars de CDA».

A l’espera del Sistema Multilateral de Negociació (SMN)

En el mateix comunicat, Triodos es declara «totalment compromès amb el compliment dels terminis de la implantació del SMN, que permetrà els titulars de CDA tornar a operar amb ells». Com us explicàvem ara fa uns mesos en aquest article, l’esmentat SMN és una variant dels tradicionals mercats de valors que acostumen a estar gestionats i supervisats per una empresa -en aquest cas el propi Triodos- i oberts a la participació de tot tipus d’inversors.

L’entitat planteja la creació del SMN com una alternativa vàlida a la clausura per part de Triodos del mercat intern on es comercialitzava amb els CDA. És a dir, des del banc neerlandès s’afirma que els clients podran tornar a comprar i vendre els seus CDA per recuperar els seus estalvis, però no esmenten els dràstics canvis i l’amenaça real de pèrdues molt elevades que suposarà operar a través d’un mercat obert, on el preu dels CDA deixarà d’estar vinculat al valor comptable de l’entitat, tal i com abans succeïa, i passarà a dependre en exclusiva de l’evolució de la oferta i la demanda. Extrem que Triodos va admetre en el moment d’anunciar la intenció de crear el SMN quan afirmava que «segons les valoracions actuals de les institucions financeres europees que cotitzen en borsa, és d’esperar que el preu de la negociació variable sigui, en aquell moment, considerablement més baix que el basat en el valor net comptable del banc». De fet, nombrosos experts en el món dels mercats de valors consideren que la irrupció massiva d’un producte com els CDA que acumularan ja més de tres anys de paràlisi implicarà pèrdues de com a mínim el 50% dels valor de la inversió a l’hora de vendre’ls, sense descartar que la caiguda del preu pugui ser fins i tot molt més accentuada.

Inadmissible canvi de les regles del joc

Oscar Serrano, advocat expert en Dret Bancari i soci de Col·lectiu Ronda, ha atès més de 400 persones afectades per la tinença de CDA i considera que en la majoria de casos existeixen raons suficients per considerar vulnerats els drets dels clients de l’entitat que van adquirir aquest producte. «Evidentment -explica l’advocat- cal analitzar la informació que es va proporcionar els clients en el moment de proposar-los l’adquisició dels CDA per comprovar si aquesta va ser acurada i suficient per entendre els possibles riscos de la compra. Però al marge d’això, també cal considerar que pot haver existit el que s’anomena vici del consentiment com a conseqüència de la variació de les característiques del producte i en la forma de relacionar-se amb el mercat per obtenir liquiditat». En aquest sentit, Oscar Serrano destaca que «els tenidors de CDA no tan sols fa més de dos anys que no poden accedir de cap forma als diners invertits i obtenir liquiditat, sinó que de futur, seran titulars d’un producte molt diferent al que van adquirir originalment, doncs el seu valor ja no tindrà una garantia sòlida com era la referència al valor comptable net de l’entitat i passarà a estar absolutament sotmès a la volatilitat i la incertesa del mercat. Estem convençuts -conclou l’advocat- que existeix un fonament sòlid per exigir la restitució del valor de la inversió».

Si creieu que pode ser una persona afectada, contacteu amb nosaltres al 932682199 o cliqueu a sota i analitzarem el vostre cas particular.

.............................................

Els més de 7000 titulars de CDA a l’Estat espanyol continuaran sense tenir possibilitat de recuperar, ni que fos parcialment, els diners invertits en aquest producte financer. Una impossibilitat d’accedir als estalvis que, recordem-ho, ja es perllonga des de març de 2020, quan Triodos va anunciar el tancament del mercat intern regulat per la pròpia entitat que constituïa l’únic espai on comprar i vendre els CDA.

L’entitat neerlandesa ha comunicat que renuncia a activar l’anomenat Programa de Recompra Restringida anunciat el passat mes de febrer i que havia de contribuir a aportar liquiditat als titulars de CDA encara que fos assumint importants pèrdues sobre el valor de compra de producte, doncs el preu ofert per Triodos era de 59€ malgrat el cost d’adquisició de cada CDA se situava al voltant dels 80€. En paral·lel a la desestimació del Programa de Recompra Restringida, Triodos ha proposat el pagament d’un dividend de 1,01€ per cada CDA subjecte a aprovació per part de la Junta General Extraordinària del banc prevista pel proper mes d’octubre de 2022.

A través d’un comunicat de premsa, Triodos ha justificat la decisió de suspendre l’execució del Programa com a conseqüència de «complicacions imprevistes relacionades amb l’activació d’aquests programes al mateix temps als 5 països on opera Triodos». A criteri de l’entitat, «un endarreriment en aquest sentit suposaria un elevat risc per a la posada en marxa del Sistema Multilateral de Negociació [...] inacceptable atesa la suspensió perllongada del mercat que afecta els titulars de CDA».

A l’espera del Sistema Multilateral de Negociació (SMN)

En el mateix comunicat, Triodos es declara «totalment compromès amb el compliment dels terminis de la implantació del SMN, que permetrà els titulars de CDA tornar a operar amb ells». Com us explicàvem ara fa uns mesos en aquest article, l’esmentat SMN és una variant dels tradicionals mercats de valors que acostumen a estar gestionats i supervisats per una empresa -en aquest cas el propi Triodos- i oberts a la participació de tot tipus d’inversors.

L’entitat planteja la creació del SMN com una alternativa vàlida a la clausura per part de Triodos del mercat intern on es comercialitzava amb els CDA. És a dir, des del banc neerlandès s’afirma que els clients podran tornar a comprar i vendre els seus CDA per recuperar els seus estalvis, però no esmenten els dràstics canvis i l’amenaça real de pèrdues molt elevades que suposarà operar a través d’un mercat obert, on el preu dels CDA deixarà d’estar vinculat al valor comptable de l’entitat, tal i com abans succeïa, i passarà a dependre en exclusiva de l’evolució de la oferta i la demanda. Extrem que Triodos va admetre en el moment d’anunciar la intenció de crear el SMN quan afirmava que «segons les valoracions actuals de les institucions financeres europees que cotitzen en borsa, és d’esperar que el preu de la negociació variable sigui, en aquell moment, considerablement més baix que el basat en el valor net comptable del banc». De fet, nombrosos experts en el món dels mercats de valors consideren que la irrupció massiva d’un producte com els CDA que acumularan ja més de tres anys de paràlisi implicarà pèrdues de com a mínim el 50% dels valor de la inversió a l’hora de vendre’ls, sense descartar que la caiguda del preu pugui ser fins i tot molt més accentuada.

Inadmissible canvi de les regles del joc

Oscar Serrano, advocat expert en Dret Bancari i soci de Col·lectiu Ronda, ha atès més de 400 persones afectades per la tinença de CDA i considera que en la majoria de casos existeixen raons suficients per considerar vulnerats els drets dels clients de l’entitat que van adquirir aquest producte. «Evidentment -explica l’advocat- cal analitzar la informació que es va proporcionar els clients en el moment de proposar-los l’adquisició dels CDA per comprovar si aquesta va ser acurada i suficient per entendre els possibles riscos de la compra. Però al marge d’això, també cal considerar que pot haver existit el que s’anomena vici del consentiment com a conseqüència de la variació de les característiques del producte i en la forma de relacionar-se amb el mercat per obtenir liquiditat». En aquest sentit, Oscar Serrano destaca que «els tenidors de CDA no tan sols fa més de dos anys que no poden accedir de cap forma als diners invertits i obtenir liquiditat, sinó que de futur, seran titulars d’un producte molt diferent al que van adquirir originalment, doncs el seu valor ja no tindrà una garantia sòlida com era la referència al valor comptable net de l’entitat i passarà a estar absolutament sotmès a la volatilitat i la incertesa del mercat. Estem convençuts -conclou l’advocat- que existeix un fonament sòlid per exigir la restitució del valor de la inversió».

Si creieu que pode ser una persona afectada, contacteu amb nosaltres al 932682199 o cliqueu a sota i analitzarem el vostre cas particular.