E&Y condemnada a indemnitzar 130 inversors de Gowex amb més de 3 milions d'euros


A la sentència, l'Audiència Provincial valora que E&Y, en la seva condició d'assessor registrat de Gowex, va incórrer en una “conducta negligent omisiva, en no haver impedit la publicació d'una informació greument errònia sobre l'activitat i la situació patrimonial i financera de la societat ”.

..............................................

El passat 1 de juliol de 2014, es publicava un demolidor informe a càrrec de la firma d'anàlisi financera Gotham City Research en què acusava l'empresa presidida per Jenaro García de falsejar sistemàticament la informació comptable i financera de la companyia, dedicada a la creació i gestió de xarxes wifi d’accés gratuït. Segons les informacions difoses en aquell moment per Gotham City Research, almenys un 90% dels ingressos declarats per Gowex eren ficticis i inexistents.

 

La notícia va sacsejar brutalment l'activitat del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) del qual Gowex va arribar a convertir-se en el veritable estendard després d'aconseguir, en tan sols quatre anys des de la seva estrena al parquet, que les seves accions es revaloritzessin un espectacular 470%, situant el valor a Borsa de l'empresa en 1400 milions. Una xifra que es va volatilitzar transcorreguts 4 dies des de l'aparició de l'informe quan, finalment, els responsables de Gowex van admetre el falsejament dels comptes i l'exactitud de la informació revelada per la firma d'anàlisi, provocant l'esfondrament immediat de l'empresa i la pèrdua de valor de la totalitat d'inversions realitzades a la companyia.

 

Responsabilitat de l'assessor registrat

 

La sentència de l'Audiència Provincial de Madrid atribueix a E&Y una “conducta negligent” en no actuar amb “la diligència que li resultava exigible en el compliment de les funcions que tenia assignades per la normativa legal i reglamentària” i no fer “les actuacions necessàries per assegurar-se que la informació comunicada per «LET'S GOWEX SA» al MERCAT ALTERNATIU BURSÀTIL reunia les exigències de contingut, precisió i qualitat exigibles i que no ometia dades rellevants ni induïa a confusió els inversors”.

 

Efectivament, E&Y era l'empresa designada per Gowex per actuar com a “assessor registrat”, una figura inclosa en la reglamentació del Mercat Alternatiu Borsari que, entre d’altres funcions, tenia la de transmetre a Borses i Mercats Espanyols (BME), regulador del (MAB), la informació i les dades relatives a les empreses participades que s'acaben facilitant al mercat i fent-se públiques. Tot i això, tal com es reclamava des d'Asufin i Col·lectiu Ronda, l'actuació profundament deficient d'E&Y en la seva condició d'assessor registrat a l'hora de realitzar la supervisió, seguiment i valoració de la informació proporcionada per Gowex va afavorir la difusió pública de dades “greument errònies sobre l'activitat i situació patrimonial i financera” de la companyia “amb el consegüent perjudici greu dels accionistes que, confiant en la veracitat de la informació oferta al Mercat Alternatiu Borsari en què les accions cotitzaven, havien adquirit les accions pagant per elles un preu totalment irreal i fictici”.

Protegir el petit inversor

 

Per a Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda que ha exercit la direcció lletrada del procés de reclamació impulsat per Asufin en representació de 130 accionistes de Gowex associats a l'entitat, la sentència de l'Audiència Provincial “actua en defensa de la credibilitat del sistema borsari espanyol i dels interessos d'aquest nombrós grup de petits accionistes de l'empresa que van adquirir les accions basant-se en l'errònia creença que invertien en una empresa solvent i amb excel·lents perspectives de futur quan, en realitat, ho feien en un veritable frau, un simple miratge. Però els accionistes no ho podien saber abans que Gotham City Research descobrís i publicités la falsedat dels comptes públics de Gowex. I la tasca de vetllar per la integritat i l'exactitud d'aquesta informació corresponia a E&Y, que durant 4 anys va incórrer en deixadesa culpable de les seves funcions i responsabilitats. Si E&Y hagués complert les obligacions, milers d'accionistes que van comprar les seves accions basant-se en la legítima expectativa d'invertir en una empresa sòlida i solvent no haurien patit el perjudici patrimonial que han hagut de suportar durant gairebé deu anys”.

 

L'advocat recorda que el risc de pèrdues en el valor de qualsevol inversió realitzada a borsa és ben conegut i forma part de la naturalesa mateixa de les accions com a producte financer, però aquesta disminució del valor del que s'ha invertit “no pot tenir per causa la falsedat informació sobre la qual s'ha format la voluntat de compra”. Sent així, tal com estableix la sentència de l'Audiència Provincial, “ens felicitem que s'hagi assenyalat amb claredat la responsabilitat d'E&Y i l'obligació que té de rescabalar i compensar els qui s'han vist perjudicats per l'incompliment de les responsabilitats que tenia assignades”.

 

Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, celebra que la sentència “suposa una notícia excel·lent no només per al centenar i mig d'afectats pel frau de Gowex sinó que també llança un missatge per al mercat: el petit accionista té els seus drets i cal protegir-los; els professionals de la consultoria estan preparats i han d'assumir aquesta responsabilitat per garantir que les operacions surten al mercat amb els comptes clars”. Afegeix que “l'Audiència reconeix la legitimació de les associacions de consumidors per defensar els inversors detallistes, una gran notícia per als usuaris financers. Esperem que tots els organismes responsables de supervisar i garantir la integritat de les operacions que cotitzen als mercats espanyols, en especial, en els pensats per a start-ups, que requereixen més supervisió pel risc que comporten – al seu moment el MAB; avui el BME Growth – prenguin bona nota de les consideracions recollides pels nostres jutges a la sentència que acabem de conèixer”.

..............................................

El passat 1 de juliol de 2014, es publicava un demolidor informe a càrrec de la firma d'anàlisi financera Gotham City Research en què acusava l'empresa presidida per Jenaro García de falsejar sistemàticament la informació comptable i financera de la companyia, dedicada a la creació i gestió de xarxes wifi d’accés gratuït. Segons les informacions difoses en aquell moment per Gotham City Research, almenys un 90% dels ingressos declarats per Gowex eren ficticis i inexistents.

 

La notícia va sacsejar brutalment l'activitat del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) del qual Gowex va arribar a convertir-se en el veritable estendard després d'aconseguir, en tan sols quatre anys des de la seva estrena al parquet, que les seves accions es revaloritzessin un espectacular 470%, situant el valor a Borsa de l'empresa en 1400 milions. Una xifra que es va volatilitzar transcorreguts 4 dies des de l'aparició de l'informe quan, finalment, els responsables de Gowex van admetre el falsejament dels comptes i l'exactitud de la informació revelada per la firma d'anàlisi, provocant l'esfondrament immediat de l'empresa i la pèrdua de valor de la totalitat d'inversions realitzades a la companyia.

 

Responsabilitat de l'assessor registrat

 

La sentència de l'Audiència Provincial de Madrid atribueix a E&Y una “conducta negligent” en no actuar amb “la diligència que li resultava exigible en el compliment de les funcions que tenia assignades per la normativa legal i reglamentària” i no fer “les actuacions necessàries per assegurar-se que la informació comunicada per «LET'S GOWEX SA» al MERCAT ALTERNATIU BURSÀTIL reunia les exigències de contingut, precisió i qualitat exigibles i que no ometia dades rellevants ni induïa a confusió els inversors”.

 

Efectivament, E&Y era l'empresa designada per Gowex per actuar com a “assessor registrat”, una figura inclosa en la reglamentació del Mercat Alternatiu Borsari que, entre d’altres funcions, tenia la de transmetre a Borses i Mercats Espanyols (BME), regulador del (MAB), la informació i les dades relatives a les empreses participades que s'acaben facilitant al mercat i fent-se públiques. Tot i això, tal com es reclamava des d'Asufin i Col·lectiu Ronda, l'actuació profundament deficient d'E&Y en la seva condició d'assessor registrat a l'hora de realitzar la supervisió, seguiment i valoració de la informació proporcionada per Gowex va afavorir la difusió pública de dades “greument errònies sobre l'activitat i situació patrimonial i financera” de la companyia “amb el consegüent perjudici greu dels accionistes que, confiant en la veracitat de la informació oferta al Mercat Alternatiu Borsari en què les accions cotitzaven, havien adquirit les accions pagant per elles un preu totalment irreal i fictici”.

Protegir el petit inversor

 

Per a Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda que ha exercit la direcció lletrada del procés de reclamació impulsat per Asufin en representació de 130 accionistes de Gowex associats a l'entitat, la sentència de l'Audiència Provincial “actua en defensa de la credibilitat del sistema borsari espanyol i dels interessos d'aquest nombrós grup de petits accionistes de l'empresa que van adquirir les accions basant-se en l'errònia creença que invertien en una empresa solvent i amb excel·lents perspectives de futur quan, en realitat, ho feien en un veritable frau, un simple miratge. Però els accionistes no ho podien saber abans que Gotham City Research descobrís i publicités la falsedat dels comptes públics de Gowex. I la tasca de vetllar per la integritat i l'exactitud d'aquesta informació corresponia a E&Y, que durant 4 anys va incórrer en deixadesa culpable de les seves funcions i responsabilitats. Si E&Y hagués complert les obligacions, milers d'accionistes que van comprar les seves accions basant-se en la legítima expectativa d'invertir en una empresa sòlida i solvent no haurien patit el perjudici patrimonial que han hagut de suportar durant gairebé deu anys”.

 

L'advocat recorda que el risc de pèrdues en el valor de qualsevol inversió realitzada a borsa és ben conegut i forma part de la naturalesa mateixa de les accions com a producte financer, però aquesta disminució del valor del que s'ha invertit “no pot tenir per causa la falsedat informació sobre la qual s'ha format la voluntat de compra”. Sent així, tal com estableix la sentència de l'Audiència Provincial, “ens felicitem que s'hagi assenyalat amb claredat la responsabilitat d'E&Y i l'obligació que té de rescabalar i compensar els qui s'han vist perjudicats per l'incompliment de les responsabilitats que tenia assignades”.

 

Patricia Suárez, presidenta d'ASUFIN, celebra que la sentència “suposa una notícia excel·lent no només per al centenar i mig d'afectats pel frau de Gowex sinó que també llança un missatge per al mercat: el petit accionista té els seus drets i cal protegir-los; els professionals de la consultoria estan preparats i han d'assumir aquesta responsabilitat per garantir que les operacions surten al mercat amb els comptes clars”. Afegeix que “l'Audiència reconeix la legitimació de les associacions de consumidors per defensar els inversors detallistes, una gran notícia per als usuaris financers. Esperem que tots els organismes responsables de supervisar i garantir la integritat de les operacions que cotitzen als mercats espanyols, en especial, en els pensats per a start-ups, que requereixen més supervisió pel risc que comporten – al seu moment el MAB; avui el BME Growth – prenguin bona nota de les consideracions recollides pels nostres jutges a la sentència que acabem de conèixer”.