Gowex: admesa a tràmit la demanda

140 accionistes de Gowex demanden BME i Ernst&Young per les pèrdues sofertes

El Jutjat de Primera Instància 58 de Madrid ha admès a tràmit la demanda interposada contra Bolsas y Mercados Españoles (BME), regulador del MAB, i la consultora E&Y per incompliment de la seva tasca de supervisió en relació a la informació falsejada referent a l’empresa GOWEX.

RESUM
...............................................................

• Presentada per ASUFIN es dirigeix ​​contra BME, organisme regulador de MAB en què cotitzava l'empresa, i Ernst & Young (EY) com a assessor registrat i responsable de la informació sobre la seva situació financera i comptable.

• Compta amb la direcció jurídica de Col·lectiu Ronda i demana una indemnització conjunta de 3.3 milions d'Euros en concepte de danys i perjudicis equivalent a el valor de les inversions volatilitzades després desemmascarar-se el falsejament de la informació econòmica referent a la companyia.

...............................................................

El Jutjat de Primera Instància número 58 de Madrid ha admès a tràmit la demanda interposada per ASUFIN en representació de 140 dels seus associats, inversors de GOWEX, contra Bolsay Mercados Españoles (BME), regulador del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) on cotitzava la companyia, per incompliment del deure de supervisió. La demanda també es dirigeix contra la consultora Ernst & Young (actualment EY) en la seva condició d'assessor registrat de Let’s Gowex i responsable del subministrament i validació d’una informació financera que es va revelar manifestament incorrecta. Els associats demandants reclamen una indemnització conjunta de 3,3 milions d'euros en concepte de danys i perjudicis pel valor de les inversions volatilitzades després de comprovar-se el falsejament de la informació financera i comptable referent a la companyia.

La manipulació il·lícita dels comptes de GOWEX durant al menys quatre anys, està sent objecte d'un procés penal al jutjat d'instrucció 1 de l'Audiència Nacional, on és titular el jutge Santiago Pedraz, per presumptes delictes d'estafa i falsejament dels comptes, entre d’altres. "Més enllà de les responsabilitats penals que se li atribueixin, els accionistes tenen dret a reclamar que BME i Ernst & Young responguin patrimonialment per unes pèrdues que no s'haguessin produït en cas d'haver satisfet les seves obligacions de supervisió i verificació", afirma Patricia Suárez, presidenta d’ASUFIN. "No és tolerable que durant quatre anys s'hagi donat per bona una informació que no tenia res a veure amb la realitat", afegeix.

Per la seva banda, Óscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda i col·laborador de ASUFIN que assumeix la direcció lletrada de la demanda, recorda que "la decisió d'invertir en una empresa es realitza sobre la confiança que la informació pública relativa a l'estat financer i de resultats s'ajusta a la realitat i ha estat objecte de supervisió per part dels òrgans que vetllen pel bon funcionament dels mercats ". Qualsevol accionista, raona el lletrat, és conscient que una conjuntura desfavorable pot comportar pèrdues en el valor de la seva inversió però això no implica que el sistema pugui desprotegir els inversors. BME i Ernst & Young, com planteja la demanda, no han satisfet les obligacions respecte a la veracitat de la informació traslladada als inversors i per això són responsables de les pèrdues sofertes com a conseqüència de la seva falta de diligència en la tasca supervisora, és a dir, culpa in vigilando.

SUBMINISTRAMENT DE PUNTS WIFI GRATUÏTS

L'empresa GOWEX, presidida per Jenaro García i dedicada a la creació i gestió de xarxes WIFI d'accés gratuït, va debutar al MAB envoltada d’una gran expectació al març de 2010. Ho va fer amb una valoració de les seves accions de 3,5 euros però aquest preu es va incrementar ràpidament pels constants anuncis de nous contractes i acords de col·laboració amb ajuntaments, administracions i entitats per al subministrament de punts WIFI. En només quatre anys, la revaloració de les accions se situava en un espectacular 470% i el valor de l'empresa a la borsa arribava dels 1400 milions d'euros.

No obstant això, aquest fulgurant ascens es va veure sobtadament truncat l'1 de juliol de 2014, quan encara no havien transcorregut ni quatre mesos des que el llavors president de Govern, Mariano Rajoy, hagués lliurat a García el premi Start-Ex com a millor projecte d'emprenedoria tecnològica. Aquest dia es va fer públic un demolidor informe a càrrec de la firma d'anàlisi financera Gotham City Research que alertava sobre la falsedat de la informació comptable proporcionada per l'empresa, advertint que més de el 90% dels ingressos declarats per la companyia presidida per Jenaro García eren inexistents.

Als pocs dies de la publicació de l'informe i després de negar en un primer moment la veracitat de la informació feta pública, finalment els responsables de GOWEX van admetre el falsejament dels comptes i l'exactitud de tot allò revelat per la firma d'anàlisi, provocant l'immediat ensorrament de l'empresa i la pèrdua de valor de la totalitat d'inversions realitzades a la companyia.

CONDEMNA EN FERM CONTRA BME

De moment, ja és ferma la sanció de 150.000 euros per infracció molt greu imposada per la Comissió Nacional de l'Mercat de valors (CNMV) a BME en relació amb el cas de Let 's Gowex per incompliment del seu deure de supervisió i control de la figura de els assessors registrats, en aquest cas Ernst & Young, que operen al MAB.

La presència d'assessors registrats és una imposició que deriva del reglament del propi MAB a les empreses presents en aquest índex borsari. Entre les seves funcions hi ha la de transmetre a BME la informació i les dades relatives a les empreses participades que s'acaben facilitant a el mercat i fent-se públics. Contra aquesta resolució sancionadora va presentar recurs BME assenyalant que no s'incloïa entre les seves responsabilitats verificar les dades aportades pels assessors registrats. Un argument que la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional va desestimar íntegrament assenyalant que BME havia incorregut en "l'incompliment dels seus deures de supervisió d'aquest sistema multilateral de negociació com a entitat rectora de la mateixa" i retraient a l'entitat en relació a el cas Let 's Gowex no haver realitzat "les actuacions que, si s’escau, fossin precises per contrastar la informació facilitada" per Ernst & Young.

140 accionistes de Gowex demanden BME i Ernst&Young per les pèrdues sofertes

RESUM
...............................................................

• Presentada per ASUFIN es dirigeix ​​contra BME, organisme regulador de MAB en què cotitzava l'empresa, i Ernst & Young (EY) com a assessor registrat i responsable de la informació sobre la seva situació financera i comptable.

• Compta amb la direcció jurídica de Col·lectiu Ronda i demana una indemnització conjunta de 3.3 milions d'Euros en concepte de danys i perjudicis equivalent a el valor de les inversions volatilitzades després desemmascarar-se el falsejament de la informació econòmica referent a la companyia.

...............................................................

El Jutjat de Primera Instància número 58 de Madrid ha admès a tràmit la demanda interposada per ASUFIN en representació de 140 dels seus associats, inversors de GOWEX, contra Bolsay Mercados Españoles (BME), regulador del Mercat Alternatiu Borsari (MAB) on cotitzava la companyia, per incompliment del deure de supervisió. La demanda també es dirigeix contra la consultora Ernst & Young (actualment EY) en la seva condició d'assessor registrat de Let’s Gowex i responsable del subministrament i validació d’una informació financera que es va revelar manifestament incorrecta. Els associats demandants reclamen una indemnització conjunta de 3,3 milions d'euros en concepte de danys i perjudicis pel valor de les inversions volatilitzades després de comprovar-se el falsejament de la informació financera i comptable referent a la companyia.

La manipulació il·lícita dels comptes de GOWEX durant al menys quatre anys, està sent objecte d'un procés penal al jutjat d'instrucció 1 de l'Audiència Nacional, on és titular el jutge Santiago Pedraz, per presumptes delictes d'estafa i falsejament dels comptes, entre d’altres. "Més enllà de les responsabilitats penals que se li atribueixin, els accionistes tenen dret a reclamar que BME i Ernst & Young responguin patrimonialment per unes pèrdues que no s'haguessin produït en cas d'haver satisfet les seves obligacions de supervisió i verificació", afirma Patricia Suárez, presidenta d’ASUFIN. "No és tolerable que durant quatre anys s'hagi donat per bona una informació que no tenia res a veure amb la realitat", afegeix.

Per la seva banda, Óscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda i col·laborador de ASUFIN que assumeix la direcció lletrada de la demanda, recorda que "la decisió d'invertir en una empresa es realitza sobre la confiança que la informació pública relativa a l'estat financer i de resultats s'ajusta a la realitat i ha estat objecte de supervisió per part dels òrgans que vetllen pel bon funcionament dels mercats ". Qualsevol accionista, raona el lletrat, és conscient que una conjuntura desfavorable pot comportar pèrdues en el valor de la seva inversió però això no implica que el sistema pugui desprotegir els inversors. BME i Ernst & Young, com planteja la demanda, no han satisfet les obligacions respecte a la veracitat de la informació traslladada als inversors i per això són responsables de les pèrdues sofertes com a conseqüència de la seva falta de diligència en la tasca supervisora, és a dir, culpa in vigilando.

SUBMINISTRAMENT DE PUNTS WIFI GRATUÏTS

L'empresa GOWEX, presidida per Jenaro García i dedicada a la creació i gestió de xarxes WIFI d'accés gratuït, va debutar al MAB envoltada d’una gran expectació al març de 2010. Ho va fer amb una valoració de les seves accions de 3,5 euros però aquest preu es va incrementar ràpidament pels constants anuncis de nous contractes i acords de col·laboració amb ajuntaments, administracions i entitats per al subministrament de punts WIFI. En només quatre anys, la revaloració de les accions se situava en un espectacular 470% i el valor de l'empresa a la borsa arribava dels 1400 milions d'euros.

No obstant això, aquest fulgurant ascens es va veure sobtadament truncat l'1 de juliol de 2014, quan encara no havien transcorregut ni quatre mesos des que el llavors president de Govern, Mariano Rajoy, hagués lliurat a García el premi Start-Ex com a millor projecte d'emprenedoria tecnològica. Aquest dia es va fer públic un demolidor informe a càrrec de la firma d'anàlisi financera Gotham City Research que alertava sobre la falsedat de la informació comptable proporcionada per l'empresa, advertint que més de el 90% dels ingressos declarats per la companyia presidida per Jenaro García eren inexistents.

Als pocs dies de la publicació de l'informe i després de negar en un primer moment la veracitat de la informació feta pública, finalment els responsables de GOWEX van admetre el falsejament dels comptes i l'exactitud de tot allò revelat per la firma d'anàlisi, provocant l'immediat ensorrament de l'empresa i la pèrdua de valor de la totalitat d'inversions realitzades a la companyia.

CONDEMNA EN FERM CONTRA BME

De moment, ja és ferma la sanció de 150.000 euros per infracció molt greu imposada per la Comissió Nacional de l'Mercat de valors (CNMV) a BME en relació amb el cas de Let 's Gowex per incompliment del seu deure de supervisió i control de la figura de els assessors registrats, en aquest cas Ernst & Young, que operen al MAB.

La presència d'assessors registrats és una imposició que deriva del reglament del propi MAB a les empreses presents en aquest índex borsari. Entre les seves funcions hi ha la de transmetre a BME la informació i les dades relatives a les empreses participades que s'acaben facilitant a el mercat i fent-se públics. Contra aquesta resolució sancionadora va presentar recurs BME assenyalant que no s'incloïa entre les seves responsabilitats verificar les dades aportades pels assessors registrats. Un argument que la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional va desestimar íntegrament assenyalant que BME havia incorregut en "l'incompliment dels seus deures de supervisió d'aquest sistema multilateral de negociació com a entitat rectora de la mateixa" i retraient a l'entitat en relació a el cas Let 's Gowex no haver realitzat "les actuacions que, si s’escau, fossin precises per contrastar la informació facilitada" per Ernst & Young.