Primera sentència a Catalunya que condemna Triodos Bank pels CDA


El Jutjat de Primera Instància número 54 de Barcelona ha dictat a instàncies de Col·lectiu Ronda la primera sentència a Catalunya que condemna Triodos Bank per la comercialització de Certificats de Dipòsits d'Accions (CDA).

RESUM:

La sentència obliga Triodos a reintegrar els més de 18.000 euros invertits per un client de l’entitat en sengles adquisicions de CDA (anys 2011 i 2018) en considerar que l'entitat va incomplir els seus deures contractuals modificant “les característiques essencials del producte contractat i mutant de forma important la naturalesa del mateix fins al punt de poder afirmar que estem davant d'un producte completament diferent de l'inicialment contractat i sobre el qual els demandants van ser informats”.
El magistrat recorda que Triodos Bank, entitat del sector de la banca ètica, “va defraudar les legítimes expectatives dels tenidors que van posar els seus diners en aquest producte sota la promesa que així s'evitava l'especulació amb els seus títols”

...................................................................

Per primera vegada, un jutjat català ha dictat una sentència que condemna l’entitat neerlandesa Triodos Bank per la comercialització dels denominats Certificats de Dipòsits d'Accions (CDA), un producte financer que a l’Estat espanyol han adquirit uns 7000 clients de l’entitat que no poden accedir ni recuperar els estalvis invertits en la seva adquisició des de març de 2020, quan Triodos va anunciar el tancament del mercat intern regulat per la pròpia entitat que constituïa l’únic espai on comprar i vendre els CDA.

La resolució, que analitza en profunditat tant la comercialització com les característiques del producte, condemna Triodos a reintegrar les quantitats invertides pel seu client en l'adquisició de CDA en considerar que l'entitat va incomplir els seus deures contractuals modificant “les característiques essencials del producte contractat i mutant de forma important la naturalesa del mateix fins al punt de poder afirmar que estem davant d'un producte completament diferent de l'inicialment contractat i sobre el qual els demandants van ser informats”. I no tan sols això, sinó que considera que Triodos “va defraudar les legítimes expectatives dels tenidors que van posar els seus diners en aquest producte sota la promesa que així s'evitava l'especulació amb els seus títols”.

Incompliments contractuals

El jutjat barceloní considera que Triodos va informar correctament sobre la possibilitat de risc de pèrdua de valor de la inversió o que una eventual ordre de venda pogués demorar breument abans de concretar-se. Per contra, tal i com reclamàvem a la nostra demanda, l’entitat neerlandesa no va advertir en cap moment sobre uns riscos que s’han acabat materialitzant i que han abocat els tenidors de CDA a acumular grans pèrdues en el valor de la seva inversió i no poder accedir de cap forma als estalvis invertits. Concretament, la sentència considera que Triodos va incomplir amb l'obligació de mantenir un mercat intern gestionat per l'entitat on fos possible comercialitzar amb els CDA per obtenir liquiditat i va defraudar la confiança dels seus clients desvinculant el valor dels CDA del valor comptable de la pròpia entitat per passar a deixar la determinació del preu a les regles especulatives del mercat.

«Es tracta de modificacions radicals en la naturalesa i el funcionament d’un producte subscrit pels clients de Triodos amb unes característiques concretes que, posteriorment, el banc ha modificat unilateralment causant un greu perjudici», explica l’advocat Òscar Serrano, especialista en Dret bancari a Col·lectiu Ronda i responsable de la demanda que ha originat la sentència.

«Els tenidors de CDA van contractar un producte financer que tenia sòlidament garantit el seu valor pel fet d’estar vinculat al valor del propi banc i amb el qual només es podia operar a través d’un mercat gestionat per Triodos, que fixava els preus per evitar l’especulació amb uns títols que havien de servir per finançar projectes socialment responsables -continua l’advocat- però a dia d’avui la situació és completament diferent i ha fet un gir inesperat que en cap cas van poder preveure els clients i, per tant, tampoc valorar correctament el risc que assumien».

Efectivament, la sentència considera que la informació proporcionada per Triodos no permetia preveure situacions com ara que hi hauria un tancament definitiu del mercat creat per l’entitat per comercialitzar amb els CDA, que el valor dels títols perdrien bona part de la seva garantia o que l’única forma d’accedir als diners seria acudir a un mercat lliure -encara per definir per part de Triodos- on el preu dels CDA passarà a regir-se en exclusiva per les lleis del mercat, amb la previsió d’acumular fortes pèrdues, tal i com el propi banc ha admès.

Es tracta, doncs d’una «alteració substancial del producte contractat, sense que aquesta alteració compti amb cap cobertura contractual o legal segons les circumstàncies concurrents [que] determina l'incompliment per part de la demandada de les obligacions a què es va obligar, possibilitant la resolució contractual" , conclou la sentència.

«Per a nosaltres -afirma l’advocat- és una gran notícia que esperem assenyali el camí de les resolucions que estan a l’espera de sentència a Catalunya, on probablement hi ha la majoria de clients de Triodos afectats. No estem parlant d'inversors en sentit estricte, sinó de clients d'una entitat de banca ètica que van adquirir els CDA en la confiança que adquirien un producte al marge de qualsevol voluntat especulativa i que serviria per finançar projectes socialment i mediambientalment rellevants que han vist materialitzar-se uns riscos sobre els quals no tan sols no se’ls va advertir, sinó que resultaven impensables».

RESUM:

La sentència obliga Triodos a reintegrar els més de 18.000 euros invertits per un client de l’entitat en sengles adquisicions de CDA (anys 2011 i 2018) en considerar que l'entitat va incomplir els seus deures contractuals modificant “les característiques essencials del producte contractat i mutant de forma important la naturalesa del mateix fins al punt de poder afirmar que estem davant d'un producte completament diferent de l'inicialment contractat i sobre el qual els demandants van ser informats”.
El magistrat recorda que Triodos Bank, entitat del sector de la banca ètica, “va defraudar les legítimes expectatives dels tenidors que van posar els seus diners en aquest producte sota la promesa que així s'evitava l'especulació amb els seus títols”

...................................................................

Per primera vegada, un jutjat català ha dictat una sentència que condemna l’entitat neerlandesa Triodos Bank per la comercialització dels denominats Certificats de Dipòsits d'Accions (CDA), un producte financer que a l’Estat espanyol han adquirit uns 7000 clients de l’entitat que no poden accedir ni recuperar els estalvis invertits en la seva adquisició des de març de 2020, quan Triodos va anunciar el tancament del mercat intern regulat per la pròpia entitat que constituïa l’únic espai on comprar i vendre els CDA.

La resolució, que analitza en profunditat tant la comercialització com les característiques del producte, condemna Triodos a reintegrar les quantitats invertides pel seu client en l'adquisició de CDA en considerar que l'entitat va incomplir els seus deures contractuals modificant “les característiques essencials del producte contractat i mutant de forma important la naturalesa del mateix fins al punt de poder afirmar que estem davant d'un producte completament diferent de l'inicialment contractat i sobre el qual els demandants van ser informats”. I no tan sols això, sinó que considera que Triodos “va defraudar les legítimes expectatives dels tenidors que van posar els seus diners en aquest producte sota la promesa que així s'evitava l'especulació amb els seus títols”.

Incompliments contractuals

El jutjat barceloní considera que Triodos va informar correctament sobre la possibilitat de risc de pèrdua de valor de la inversió o que una eventual ordre de venda pogués demorar breument abans de concretar-se. Per contra, tal i com reclamàvem a la nostra demanda, l’entitat neerlandesa no va advertir en cap moment sobre uns riscos que s’han acabat materialitzant i que han abocat els tenidors de CDA a acumular grans pèrdues en el valor de la seva inversió i no poder accedir de cap forma als estalvis invertits. Concretament, la sentència considera que Triodos va incomplir amb l'obligació de mantenir un mercat intern gestionat per l'entitat on fos possible comercialitzar amb els CDA per obtenir liquiditat i va defraudar la confiança dels seus clients desvinculant el valor dels CDA del valor comptable de la pròpia entitat per passar a deixar la determinació del preu a les regles especulatives del mercat.

«Es tracta de modificacions radicals en la naturalesa i el funcionament d’un producte subscrit pels clients de Triodos amb unes característiques concretes que, posteriorment, el banc ha modificat unilateralment causant un greu perjudici», explica l’advocat Òscar Serrano, especialista en Dret bancari a Col·lectiu Ronda i responsable de la demanda que ha originat la sentència.

«Els tenidors de CDA van contractar un producte financer que tenia sòlidament garantit el seu valor pel fet d’estar vinculat al valor del propi banc i amb el qual només es podia operar a través d’un mercat gestionat per Triodos, que fixava els preus per evitar l’especulació amb uns títols que havien de servir per finançar projectes socialment responsables -continua l’advocat- però a dia d’avui la situació és completament diferent i ha fet un gir inesperat que en cap cas van poder preveure els clients i, per tant, tampoc valorar correctament el risc que assumien».

Efectivament, la sentència considera que la informació proporcionada per Triodos no permetia preveure situacions com ara que hi hauria un tancament definitiu del mercat creat per l’entitat per comercialitzar amb els CDA, que el valor dels títols perdrien bona part de la seva garantia o que l’única forma d’accedir als diners seria acudir a un mercat lliure -encara per definir per part de Triodos- on el preu dels CDA passarà a regir-se en exclusiva per les lleis del mercat, amb la previsió d’acumular fortes pèrdues, tal i com el propi banc ha admès.

Es tracta, doncs d’una «alteració substancial del producte contractat, sense que aquesta alteració compti amb cap cobertura contractual o legal segons les circumstàncies concurrents [que] determina l'incompliment per part de la demandada de les obligacions a què es va obligar, possibilitant la resolució contractual" , conclou la sentència.

«Per a nosaltres -afirma l’advocat- és una gran notícia que esperem assenyali el camí de les resolucions que estan a l’espera de sentència a Catalunya, on probablement hi ha la majoria de clients de Triodos afectats. No estem parlant d'inversors en sentit estricte, sinó de clients d'una entitat de banca ètica que van adquirir els CDA en la confiança que adquirien un producte al marge de qualsevol voluntat especulativa i que serviria per finançar projectes socialment i mediambientalment rellevants que han vist materialitzar-se uns riscos sobre els quals no tan sols no se’ls va advertir, sinó que resultaven impensables».