Triodos va enganyar els seus clients...i ho diu una sentència


El Jutjat de Primera Instància número 5 de Pamplona ha dictat a instàncies de Col·lectiu Ronda una contundent sentència que obliga Triodos Bank a restituir els més de 5000 euros invertits per un client de l'entitat en l'adquisició de Certificats de Dipòsits d'Accions (CDA) .

...................................................

Segons la sentència, el banc holandès va incomplir els seus "concrets i rigorosos deures d'informació" en tractar-se "d'un producte financer de naturalesa complexa, sent la mateixa entitat demandada la que així ho qualifica, amb un risc 6/6".
La magistrada acull la totalitat dels arguments incorporats a la nostra demanda, no tan sols en referència a la manca de transparència i informació per part de Triodos sinó també respecte a l'incompliment de l'obligació de realitzar un test d'idoneïtat -i no un de conveniència- i pel que fa als canvis radicals introduïts a la naturalesa i principals característiques del producte. En aquest sentit, la sentència afirma que “de la documental aportada no resulta que, a la part actora, se li informés suficientment del risc del producte. De la lectura del fullet informatiu, no es dedueix que pogués perdre el capital ni veure'n reduït el valor. Ni que les condicions del producte poguessin variar amb el lapse del temps, transformant-se en un producte totalment diferent de l'inicialment adquirit”.
Per tot això, a la sentència aconseguida per Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda, es manifesta que “l'entitat financera enganya el client que tenint els seus estalvis dipositats amb una clara finalitat de seguretat econòmica sota la premissa de disponibilitat immediata, li ven com si fos el mateix un producte completament diferent, sota el parany d'una major rendibilitat que qualsevol altre dipòsit, en invertir-se en economia real, usant i abusant del seu prestigi com a entitat”.
Gran notícia per a més de 7000 persones afectades pels CDA de Triodos
Des de la nostra cooperativa celebrem una sentència que valida la totalitat dels arguments que des de fa més d'un any esgrimim per exigir la nul·litat de les ordres de compra de CDA, un producte adquirit a través d'unes promeses traslladades per l'entitat que han resultat ser absolutament falses.
D'una manera o altra, els titulars de CDA s'enfronten a la perspectiva de patir grans pèrdues en el valor patrimonial d'una inversió que van fer a través d'un producte que se'ls va presentar com a garantit i sense risc per part d'una entitat suposadament allunyada de l'especulació i l'ànim de lucre. Ni una cosa ni l'altra ha estat certa. Ara, per sort, els tribunals comencen a atendre les peticions per recuperar el valor de la inversió, obrint la porta a que siguin molts més els afectats i afectades que, finalment, puguin accedir als seus estalvis.

...................................................

Segons la sentència, el banc holandès va incomplir els seus "concrets i rigorosos deures d'informació" en tractar-se "d'un producte financer de naturalesa complexa, sent la mateixa entitat demandada la que així ho qualifica, amb un risc 6/6".
La magistrada acull la totalitat dels arguments incorporats a la nostra demanda, no tan sols en referència a la manca de transparència i informació per part de Triodos sinó també respecte a l'incompliment de l'obligació de realitzar un test d'idoneïtat -i no un de conveniència- i pel que fa als canvis radicals introduïts a la naturalesa i principals característiques del producte. En aquest sentit, la sentència afirma que “de la documental aportada no resulta que, a la part actora, se li informés suficientment del risc del producte. De la lectura del fullet informatiu, no es dedueix que pogués perdre el capital ni veure'n reduït el valor. Ni que les condicions del producte poguessin variar amb el lapse del temps, transformant-se en un producte totalment diferent de l'inicialment adquirit”.
Per tot això, a la sentència aconseguida per Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda, es manifesta que “l'entitat financera enganya el client que tenint els seus estalvis dipositats amb una clara finalitat de seguretat econòmica sota la premissa de disponibilitat immediata, li ven com si fos el mateix un producte completament diferent, sota el parany d'una major rendibilitat que qualsevol altre dipòsit, en invertir-se en economia real, usant i abusant del seu prestigi com a entitat”.
Gran notícia per a més de 7000 persones afectades pels CDA de Triodos
Des de la nostra cooperativa celebrem una sentència que valida la totalitat dels arguments que des de fa més d'un any esgrimim per exigir la nul·litat de les ordres de compra de CDA, un producte adquirit a través d'unes promeses traslladades per l'entitat que han resultat ser absolutament falses.
D'una manera o altra, els titulars de CDA s'enfronten a la perspectiva de patir grans pèrdues en el valor patrimonial d'una inversió que van fer a través d'un producte que se'ls va presentar com a garantit i sense risc per part d'una entitat suposadament allunyada de l'especulació i l'ànim de lucre. Ni una cosa ni l'altra ha estat certa. Ara, per sort, els tribunals comencen a atendre les peticions per recuperar el valor de la inversió, obrint la porta a que siguin molts més els afectats i afectades que, finalment, puguin accedir als seus estalvis.