A judici la retirada de la prestació per incapacitat permanent d’un afectat per VIH


El proper dilluns, 6 de febrer, se celebrarà a la Ciutat de la Justícia de BCN el judici per la demanda interposada per C., de 60 anys, contra la decisió de l’INSS de retirar-li la prestació per incapacitat permanent que tenia reconeguda des de l’any 1996 com a conseqüència de les limitacions funcionals derivades del VIH

..........................................................

Afectacions pulmonars, lesions dorsals, deteriorament cognitiu amb afectació molt important a la memòria, trastorn depressiu i patologies hepàtiques, entre d’altres malalties, lesions i alteracions que, en conjunt, configuren un quadre clínic de «limitació funcional permanent i severa» per l’activitat laboral i la vida personal, segons conclouen diferents informes mèdics. Un cúmul de d’afectacions a la salut derivat en bona mesura de l’aparició de patologies relacionades o vinculades amb el VIH que el demandant té diagnosticat des de l’any 1989 i pel qual ha estat sotmès a «múltiples tractaments antiretrovirals» front als quals, malauradament, «ha presentat problemes de toxicitat requerint canvis de tractament que han contribuït a empitjorar el seu estat general de salut».

Malgrat la contundència dels informes mèdics que assenyalen un «empitjorament clínic els darrers anys», els facultatius de l’ICAM i l’INSS, mitjançant resolució del passat 31 de juliol de 2021, han valorat que «el quadre patològic, en relació amb les lesions que van motivar la declaració d'incapacitat permanent, revelen una millora evident, fet que suposa una recuperació de les seves facultats generals i la possibilitat de realitzar activitats laborals rendibles".

A criteri de Marta Barrera, advocada de Col·lectu Ronda que representa a C. en el procediment judicial instat contra la decisió de revisar i retirar la prestació per incapacitat permanent en grau d’absoluta, l’actuació de l’ICAM i l’INSS «resulta injustificable des d’un punt de vista clínic» i representa «una veritable condemna a l’exclusió social per a una persona malalta, a qui se li reconeixen dificultats importants per a la seva vida diària però es pretén que pugui realitzar una activitat professional i se li retira la seva única font d’ingressos». L’advocada, especialista en Seguretat Social, recorda que l’afectat «presenta un quadre pluripatològic, amb malalties cròniques que en la majoria de casos només admeten opcions terapèutiques pal·liatives, però no pas curatives» i, per tant, «resulta inversemblant parlar de millora de l’estat general i recuperació de la capacitat laboral ignorant el fet, científicament inqüestionat, que el VIH de llarga durada provoca un envelliment precoç de l’organisme, amb especial incidència sobre el sistema immune. L’edat biològica d’un pacient que ha patit VIH durant més de 30 anys com és el cas del C. és molt superior a l’edat cronològica real». De tot plegat, la lletrada conclou que «no existeixen raons mèdiques que validin la decisió de considerar que C. ha recuperat la capacitat laboral quan els informes aportats pels facultatius i centres que el tracten valoren que el seu estat físic i capacitat cognitiva han empitjorat als darrers anys i que presenta limitacions que impedeixen qualsevol activitat laboral regular. I això deixant de banda el fet que parlem d’una persona de 60 anys que no treballa des de l’any 1996».
 

 Les practiques economicistes de l’ICAM

Casos com el de C. ens tornen a situar davant l’evidència dels criteris economicistes que regeixen l‘activitat i el criteri de l’ICAM a l’hora de d’instar altes mèdiques (sovint sense ni tan sols visitar la persona), denegar el reconeixement de situacions d’incapacitat o instar la revisió de les ja reconegudes, com ha succeït amb aquest malalt de VIH. Una situació que ha estat denunciada en infinitud d’ocasions per diferents agents social i la nostra pròpia cooperativa i que va acabar provocant el naixement de la PAICAM, la Plataforma d'Afectades per l'ICAM i l'INSS, com a xarxa de suport mutu front a l’actuació d’aquest ens públic depenent de la Generalitat, titular de la competència per exercir les funcions de revisió i avaluació mèdica. Precisament, la PAICAM ha convocat una concentració en suport del C. a les portes de la Ciutat de la Justícia coincidint amb la celebració d’un judici on, segons Marta Barrera, «tenim plena confiança que es reverteixi una decisió sense fonaments jurídics que aboca una persona a l’exclusió i la manca dels recursos més bàsics pel simple fet de patir una malaltia crònica greu» .

..........................................................

Afectacions pulmonars, lesions dorsals, deteriorament cognitiu amb afectació molt important a la memòria, trastorn depressiu i patologies hepàtiques, entre d’altres malalties, lesions i alteracions que, en conjunt, configuren un quadre clínic de «limitació funcional permanent i severa» per l’activitat laboral i la vida personal, segons conclouen diferents informes mèdics. Un cúmul de d’afectacions a la salut derivat en bona mesura de l’aparició de patologies relacionades o vinculades amb el VIH que el demandant té diagnosticat des de l’any 1989 i pel qual ha estat sotmès a «múltiples tractaments antiretrovirals» front als quals, malauradament, «ha presentat problemes de toxicitat requerint canvis de tractament que han contribuït a empitjorar el seu estat general de salut».

Malgrat la contundència dels informes mèdics que assenyalen un «empitjorament clínic els darrers anys», els facultatius de l’ICAM i l’INSS, mitjançant resolució del passat 31 de juliol de 2021, han valorat que «el quadre patològic, en relació amb les lesions que van motivar la declaració d'incapacitat permanent, revelen una millora evident, fet que suposa una recuperació de les seves facultats generals i la possibilitat de realitzar activitats laborals rendibles".

A criteri de Marta Barrera, advocada de Col·lectu Ronda que representa a C. en el procediment judicial instat contra la decisió de revisar i retirar la prestació per incapacitat permanent en grau d’absoluta, l’actuació de l’ICAM i l’INSS «resulta injustificable des d’un punt de vista clínic» i representa «una veritable condemna a l’exclusió social per a una persona malalta, a qui se li reconeixen dificultats importants per a la seva vida diària però es pretén que pugui realitzar una activitat professional i se li retira la seva única font d’ingressos». L’advocada, especialista en Seguretat Social, recorda que l’afectat «presenta un quadre pluripatològic, amb malalties cròniques que en la majoria de casos només admeten opcions terapèutiques pal·liatives, però no pas curatives» i, per tant, «resulta inversemblant parlar de millora de l’estat general i recuperació de la capacitat laboral ignorant el fet, científicament inqüestionat, que el VIH de llarga durada provoca un envelliment precoç de l’organisme, amb especial incidència sobre el sistema immune. L’edat biològica d’un pacient que ha patit VIH durant més de 30 anys com és el cas del C. és molt superior a l’edat cronològica real». De tot plegat, la lletrada conclou que «no existeixen raons mèdiques que validin la decisió de considerar que C. ha recuperat la capacitat laboral quan els informes aportats pels facultatius i centres que el tracten valoren que el seu estat físic i capacitat cognitiva han empitjorat als darrers anys i que presenta limitacions que impedeixen qualsevol activitat laboral regular. I això deixant de banda el fet que parlem d’una persona de 60 anys que no treballa des de l’any 1996».
 

 Les practiques economicistes de l’ICAM

Casos com el de C. ens tornen a situar davant l’evidència dels criteris economicistes que regeixen l‘activitat i el criteri de l’ICAM a l’hora de d’instar altes mèdiques (sovint sense ni tan sols visitar la persona), denegar el reconeixement de situacions d’incapacitat o instar la revisió de les ja reconegudes, com ha succeït amb aquest malalt de VIH. Una situació que ha estat denunciada en infinitud d’ocasions per diferents agents social i la nostra pròpia cooperativa i que va acabar provocant el naixement de la PAICAM, la Plataforma d'Afectades per l'ICAM i l'INSS, com a xarxa de suport mutu front a l’actuació d’aquest ens públic depenent de la Generalitat, titular de la competència per exercir les funcions de revisió i avaluació mèdica. Precisament, la PAICAM ha convocat una concentració en suport del C. a les portes de la Ciutat de la Justícia coincidint amb la celebració d’un judici on, segons Marta Barrera, «tenim plena confiança que es reverteixi una decisió sense fonaments jurídics que aboca una persona a l’exclusió i la manca dels recursos més bàsics pel simple fet de patir una malaltia crònica greu» .