Cerca per tema destacat (incapacitat permanent)

Indemnització per retirar la prestació

El Ministeri aprecia que l'actuació de l'INSS va estar mancada de fonamentació mèdica i admet que la pèrdua del dret a percebre la prestació va poder «provocar un cert grau d'angoixa, inquietud o neguit que, per si mateix constitueix un dany moral susceptible de ser rescabalat».

llegir més...

Incapacitat permanent per a la Naty

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs interposat per l'INSS i ratifica la incapacitat en grau de total reconeguda a la Nati López, l'activista que amb la seva acampada de protesta davant la seu de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) va ajudar a germinar un ampli moviment d'oposició a les altes injustificades i els criteris economicistes d'aquest ens amb atribucions de tribunal mèdic.

llegir més...

Túnel carpià: malaltia professional

Cada vegada són més habituals les resolucions judicials que acrediten l'origen laboral de la Síndrome del Túnel Carpià que pateixen persones obligades a realitzar esforços i extensions repetitives del canell com ara informàtiques, perruqueres o netejadores.

llegir més...

Discapacitat o Incapacitat?

Sovint es fan servir de forma errònia els termes «incapacitat» i «discapacitat» com a sinònims tot i tractar-se de conceptes ben diferents. En aquest article analitzem breument les principals diferències entre un i altre.

llegir més...

Càncer de mama i reconeixement de la incapacitat

Malgrat ser la forma de tumor maligne més habitual entre les dones a tot el món i tractar-se d'una malaltia que pot arribar a tenir una gran capacitat invalidant, les afectades continuen enfrontant-se a greus dificultats per accedir a la declaració d'incapacitat permanent.

llegir més...