Advocat/da

Sílvia Vázquez

Advocada laboralista amb 15 anys d'exercici professional, el 2015 entro a formar part del Col·lectiu Ronda treballant sobretot les especialitats de prestacions de la Seguretat Social (jubilacions, incapacitats permanents, viudetat, atur), accidents de treball, temes de dependència i de grau de discapacitat. Combino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el de Rubí.

Especialista en Dret del Treball i de la Seguretat Social, tinc una llarga trajectòria com a advocada sindicalista (Intersindical-CSC) defensant els drets dels treballadors en assumptes laborals i de Seguretat Social (assessorament jurídic-laboral i defensa lletrada en tot tipus de procediments laborals tant a nivell individual com col·lectius, i en assumptes de Seguretat Social, i assessorament i defensa lletrada en temes de funció pública davant la Jurisdicció contenciosa administrativa).

He estat professora en matèria de Mediació i Resolució de Conflictes.

Especialitats

Formació

Casos

Veure tot

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Rubí Josep Serra, 15, 1r 4a Tel. 93 699 97 61 / Fax 93 699 81 63

Publicacions

Veure tot