Viudetat i Orfandat

Viudetat i Orfandat

La regulació de les prestacions per mort i supervivència (pensions de viduïtat i orfandat) és complexa. Prou complexa com per requerir, en molts casos, d'assessorament professional per tal d'assegurar-nos que accedim de forma efectiva a la prestació per a la qual s'ha generat el dret i que aquesta és per l'import que ens correspon i no pas una quantitat menor.
Especialment transcendent resulta aquest assessorament especialitzat quan l'origen de la mort que genera la prestació és una contingència professional. En aquests casos, ens correspon el ple reconeixement de la situació i els increments pertinents, incloent-hi els recàrrecs que són d'aplicació quan pugui haver hagut responsabilitat empresarial.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic