Càlcul de pensions

Càlcul de pensions

El càlcul de la nostra pensió no és un mer tràmit ni un automatisme senzill. Respon a sofisticades i enrevessades formules que tenen a veure principalment -però ni molt menys de forma exclusiva- amb el període de cotització que puguem acreditar i la base de cotització durant els anys de còmput. De l'exactitud d'aquest càlcul depenen els nostres ingressos des del moment d'accés a la prestació fins a la nostra defunció; no cal dir, doncs, que es tracta d'un càlcul important i que inclou múltiples variables que poden fer-ho variar de forma més que substancial.
El nostre equip d'experts en Seguretat Social us pot ajudar a tenir l'absoluta certesa que realment percebeu la prestació que us correspon, reclamant-ne l'adequació en cas que no us sigui inicialment reconeguda en els termes que corresponen.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic