Modificació del règim de lloguer

Modificació del règim de lloguer

El passat 5 de març de 2019 va entrar en vigor el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica en profunditat aspectes substancials del règim de lloguer, després de l'intent fallit de fer-ho que va constituir un anterior RDL impulsat per l'executiu que, finalment, no va ser convalidat pel Parlament espanyol.

Càlcul indemnització

calcul indemnitzacio -blog de danys

Si has patit un accident, la indemnització que te correspongui es calcularà partint del Barem en vigor a l'any en que es va produir l'alta mèdica de les lesions que seran objecte de la indemnització o en que es produeixi l'estabilització clínica de les dolències en qüestió.

llegir més...

Experts en Dret de Danys

L'equip d'advocats i advocades de Col·lectiu Ronda posem a la teva disposició la nostra experiència de més de 25 anys i els nostres coneixements jurídics per ajudar-te a resoldre el teu cas i acompanyar-te durant tot el procés.

llegir més...

Blog Veure tot

assegurança de la llar

Les cobertures de l'assegurança de la llar

Si analitzem amb profunditat la nostra pòlissa d'assegurança de la llar, descobrirem que molts dels incidents ocasionats en situacions quotidianes poden estar coberts per la nostra assegurança sempre i quan formulem la corresponent reclamació de prestació a la qual tenim dret en el termini corresponent.

llegir més...
accio directa - blog de danys

L'acció directa en les reclamacions per mala praxis mèdica

L'acció directa és la facultat que té el perjudicat per un determinat fet danyós per a reclamar una indemnització directament contra l'assegurador d'aquest dany.

Entenem com a perjudicat la persona o persones que han patit un dany, ja sigui material o moral, com a conseqüència del fet que origina la responsabilitat. Així ho ha definit el Tribunal Suprem en diverses de les seves sentències. I també, així queda regulat a l'article 76 de la Llei del Contracte d'assegurança (LCS).

llegir més...