Filtracions o danys provocats per les obres o el mal estat de l'edifici adjacent

danys - blog de danys
Filtracions o danys provocats per les obres o el mal estat de l'edifici adjacent

Pot succeir que una finca adjacent en la que s’estiguin realitzant obres o que es trobi en mal estat o inclús, en ruïna, acabi provocant danys en el nostre propi immoble o edifici, ja sigui en zones privatives o comunitàries.

Si ens trobem davant d’aquesta situació, què podem fer? Podem reclamar al seu propietari en cas que aquest es negui a realitzar les reparacions necessàries per solucionar el problema?

Càlcul indemnització

calcul indemnitzacio -blog de danys

Si has patit un accident, la indemnització que te correspongui es calcularà partint del Barem en vigor a l'any en que es va produir l'alta mèdica de les lesions que seran objecte de la indemnització o en que es produeixi l'estabilització clínica de les dolències en qüestió.

llegir més...

Experts en Dret de Danys

L'equip d'advocats i advocades de Col·lectiu Ronda posem a la teva disposició la nostra experiència de més de 25 anys i els nostres coneixements jurídics per ajudar-te a resoldre el teu cas i acompanyar-te durant tot el procés.

llegir més...

Blog Veure tot

danys - blog de danys

Filtracions o danys provocats per les obres o el mal estat de l'edifici adjacent

Pot succeir que una finca adjacent en la que s’estiguin realitzant obres o que es trobi en mal estat o inclús, en ruïna, acabi provocant danys en el nostre propi immoble o edifici, ja sigui en zones privatives o comunitàries.

Si ens trobem davant d’aquesta situació, què podem fer? Podem reclamar al seu propietari en cas que aquest es negui a realitzar les reparacions necessàries per solucionar el problema?

llegir més...
mercat de lloguer  - blog de danys

La precarització del mercat de lloguer

El retrocés dels drets de la part arrendatària, com a conseqüència de l' evolució del marc legal en les darreres dècades, ha contribuït de manera decisiva a la greu situació en la que es troba actualment el mercat d'habitatges de lloguer.

llegir més...
negligència mèdica - blog de danys

Qui pot reclamar una indemnització per negligència mèdica?

Hi han determinats supòsits, com estar en estat de coma, en els que l’afectat per una negligència mèdica no pot reclamar una indemnització.En el cas del coma, si bé és veritat que en la majoria de supòsits el pacient cau en coma o s'indueix sense produïr-se una mala praxis del serveis sanitaris, hi han vegades que arriba en aquest estat per mitjà d’una negligència médica.

llegir més...