Blog

L'insuficient i gens efectiu nou Decret de lloguers

L’inesperat anunci per part de la Generalitat d’impulsar l’aprovació d’un decret llei destinat a establir un règim de contenció de rendes que permetés limitar l’escalada de preus que afecta el mercat de l’habitatge de lloguer ha estat un motiu d’esperança que, finalment, s’ha revelat poc fonamentat.

llegir més...

Modificació del règim de lloguer

El passat 5 de març de 2019 va entrar en vigor el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica en profunditat aspectes substancials del règim de lloguer, després de l'intent fallit de fer-ho que va constituir un anterior RDL impulsat per l'executiu que, finalment, no va ser convalidat pel Parlament espanyol.

llegir més...
assegurança mèdica

Les cobertures de l'assegurança mèdica

En matèria de cobertura d'una assegurança mèdica privada hem de tenir en compte quins són els nostres drets com a assegurats/des davant possibles denegacions de la cobertura per part de l'asseguradora.

llegir més...
assegurança de la llar

Les cobertures de l'assegurança de la llar

Si analitzem amb profunditat la nostra pòlissa d'assegurança de la llar, descobrirem que molts dels incidents ocasionats en situacions quotidianes poden estar coberts per la nostra assegurança sempre i quan formulem la corresponent reclamació de prestació a la qual tenim dret en el termini corresponent.

llegir més...
accio directa - blog de danys

L'acció directa en les reclamacions per mala praxis mèdica

L'acció directa és la facultat que té el perjudicat per un determinat fet danyós per a reclamar una indemnització directament contra l'assegurador d'aquest dany.

Entenem com a perjudicat la persona o persones que han patit un dany, ja sigui material o moral, com a conseqüència del fet que origina la responsabilitat. Així ho ha definit el Tribunal Suprem en diverses de les seves sentències. I també, així queda regulat a l'article 76 de la Llei del Contracte d'assegurança (LCS).

llegir més...