Blog

Qui es fa càrrec dels danys a vehicles en casos de col·lisió recíproca?

El Tribunal Suprem ha determinat que en els casos de col·lisió recíproca de vehicles on no és possible determinar a qui correspon la responsabilitat del sinistre, cadascun dels implicats haurà d’assumir la indemnització del 50% dels danys causats a l’altre vehicle.

llegir més...

Astroturf, enganys i pràctiques comercials deslleials

La publicitat enganyosa no compta amb el benefici de la impunitat que, sovint, associem erròniament amb el món del màrqueting i la comunicació comercial. Tenim dret a estar ben informats com a consumidors.

llegir més...

Patinets, accidents i responsabilitat

La proliferació de patinets als espais urbans i els problemes derivats de la seva convivència amb vianants i vehicles a motor ens situen front a un escenari de creixent conflictivitat on convé tenir clars alguns conceptes essencials relatius a la responsabilitat que se'n pot derivar de l'ús.

llegir més...

L'insuficient i gens efectiu nou Decret de lloguers

L’inesperat anunci per part de la Generalitat d’impulsar l’aprovació d’un decret llei destinat a establir un règim de contenció de rendes que permetés limitar l’escalada de preus que afecta el mercat de l’habitatge de lloguer ha estat un motiu d’esperança que, finalment, s’ha revelat poc fonamentat.

llegir més...

Modificació del règim de lloguer

El passat 5 de març de 2019 va entrar en vigor el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica en profunditat aspectes substancials del règim de lloguer, després de l'intent fallit de fer-ho que va constituir un anterior RDL impulsat per l'executiu que, finalment, no va ser convalidat pel Parlament espanyol.

llegir més...