Blog

Modificació del règim de lloguer

El passat 5 de març de 2019 va entrar en vigor el RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que modifica en profunditat aspectes substancials del règim de lloguer, després de l'intent fallit de fer-ho que va constituir un anterior RDL impulsat per l'executiu que, finalment, no va ser convalidat pel Parlament espanyol.

llegir més...
assegurança mèdica

Les cobertures de l'assegurança mèdica

En matèria de cobertura d'una assegurança mèdica privada hem de tenir en compte quins són els nostres drets com a assegurats/des davant possibles denegacions de la cobertura per part de l'asseguradora.

llegir més...
assegurança de la llar

Les cobertures de l'assegurança de la llar

Si analitzem amb profunditat la nostra pòlissa d'assegurança de la llar, descobrirem que molts dels incidents ocasionats en situacions quotidianes poden estar coberts per la nostra assegurança sempre i quan formulem la corresponent reclamació de prestació a la qual tenim dret en el termini corresponent.

llegir més...
accio directa - blog de danys

L'acció directa en les reclamacions per mala praxis mèdica

L'acció directa és la facultat que té el perjudicat per un determinat fet danyós per a reclamar una indemnització directament contra l'assegurador d'aquest dany.

Entenem com a perjudicat la persona o persones que han patit un dany, ja sigui material o moral, com a conseqüència del fet que origina la responsabilitat. Així ho ha definit el Tribunal Suprem en diverses de les seves sentències. I també, així queda regulat a l'article 76 de la Llei del Contracte d'assegurança (LCS).

llegir més...

Condemnada una promotora a indemnitzar a uns veïns per la venda de places de pàrquing inservibles

El Jutjat de primera instància nº39 de Barcelona va condemnar el passat mes de setembre a una promotora i venedora a indemnitzar amb 8.836 euros a cadascun dels propietaris d’un edifici de l’Hospitalet de Llobregat per la venda d’unes places de pàrquing que presentaven dificultats d'ús per les seves dimensions i per l'existència d'obstacles en el seu perímetre.

La lletrada de la part demandant, l’ advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda Montse Serrano considera que l'argument de la promotora consistent en que les places complien la normativa municipal en quant a les seves dimensions no ha estat acceptat per la Jutge, atès que s'ha pogut demostrar que va incomplir el contracte venent unes places que no podien ser utilitzades amb normalitat, i aquest fet és indemnitzable.

llegir més...