Després del divorci: què passa amb el pis?

Després del divorci: què passa amb el pis?

Una part important de les consultes més habituals relacionades amb el procediments de divorci o separació té a veure amb el règim d'ús de l'habitatge familiar en cessar la convivència. Intentem resoldre breument alguns d'aquests dubtes freqüents

Què és el Dret de Família?

El Dret de Família és el conjunt de normes i lleis que regulen les relacions personals, econòmiques i patrimonials entre els diferents membres d'una família i respecte tercers, amb especial èmfasi en dues institucions jurídiques d'especial rellevància com és el matrimoni i la filiació.

llegir més...

Expertes en Dret de Família

Les advocades del Col·lectiu Ronda fa més de 45 anys que treballem en l’àmbit del Dret de Família i Matrimonial, fent costat als nostres clients i cercant la solució que millor preservi els seus interessos i el de les seves famílies.

llegir més...

Notícies Veure tot

Després del divorci: què passa amb el pis?

Una part important de les consultes més habituals relacionades amb el procediments de divorci o separació té a veure amb el règim d'ús de l'habitatge familiar en cessar la convivència. Intentem resoldre breument alguns d'aquests dubtes freqüents

llegir més...
legitima

Conceptes bàsics sobre la legítima a Catalunya

La mort és un tema que sovint preferim ignorar i arraconar mentre vivim. No és estrany, doncs, que arribat el moment de la defunció apareguin tot tipus de problemes i dubtes legals lligats al fet de que la persona, en vida, no hagi adoptat les disposicions necessàries sobre el destí dels seus béns; comportant tota una sèrie de tràmits relacionats amb el procés hereditari que, sovint, poden arribar a ser complexos i, fins i tot, font de conflictes.

llegir més...

Sostracció internacional de menors

Habitualment, en els casos de sostracció internacional de menors com aquest, els tribunals espanyols determinen que malgrat l'il·lícit comès, no es retorni la custòdia al progenitor que tenia assignada la guarda per no posar en risc l'arrelament al nou lloc de residència del menor sostret.

llegir més...