El Col·lectiu Ronda

Una història de lluita per la justícia

Una història coral que explica la trajectòria del despatx des del seu naixement i fins als nostres dies, des d'una col·lectivitat de professionals del dret, passant per un despatx típicament laboralista, ampliant-se a altres branques del dret i el cooperativisme, sempre al servei dels treballadors i de les classes populars.

El llibre, editat per Icària, és de fet una obra coral i col·lectiva i és una versió de Història de del Col·lectiu Ronda (1972-2005) (disponible en pdf) realitzat per Ivan Boerdetas i Xavier Domènech. A l'edició en paper, més reduïda, hi han participat més activament l'equip de persones fundadores de Col·lectiu Ronda, coordinats per un d'ells, Jordi Pujol i Moix. El llibre compta també amb una introducció de Ramon Alquezar.

La llibre s'inicia amb la pròpia gènesi del despatx d'advocats i advocades sota el franquisme, i segueix amb la tasca com a despatx laboralista que va creixent a contracorrent del procés de canvi polític a final dels anys setanta. La dècada dels 80 i els 90 és la de la consolidació de l'experiència, diversificació de serveis, creixement i aposta pel cooperativisme i arriba fins l'any 2005 amb el procés de relleu generacional fins als nostres dies.

El llibre repassa doncs amb detall tots els moments clau que ha viscut la cooperativa d'advocats en una història que sempre ha intentat mantenir-se fidel als principis que regeixen l'ideari de Col·lectiu Ronda: justícia social, equitat de gènere, autogestió i democràcia directa, intercooperació i independència política i sindical.

Baixeu aquí la versió pdf ampliada del llibre.

Una història de lluita per la justícia

El llibre, editat per Icària, és de fet una obra coral i col·lectiva i és una versió de Història de del Col·lectiu Ronda (1972-2005) (disponible en pdf) realitzat per Ivan Boerdetas i Xavier Domènech. A l'edició en paper, més reduïda, hi han participat més activament l'equip de persones fundadores de Col·lectiu Ronda, coordinats per un d'ells, Jordi Pujol i Moix. El llibre compta també amb una introducció de Ramon Alquezar.

La llibre s'inicia amb la pròpia gènesi del despatx d'advocats i advocades sota el franquisme, i segueix amb la tasca com a despatx laboralista que va creixent a contracorrent del procés de canvi polític a final dels anys setanta. La dècada dels 80 i els 90 és la de la consolidació de l'experiència, diversificació de serveis, creixement i aposta pel cooperativisme i arriba fins l'any 2005 amb el procés de relleu generacional fins als nostres dies.

El llibre repassa doncs amb detall tots els moments clau que ha viscut la cooperativa d'advocats en una història que sempre ha intentat mantenir-se fidel als principis que regeixen l'ideari de Col·lectiu Ronda: justícia social, equitat de gènere, autogestió i democràcia directa, intercooperació i independència política i sindical.

Baixeu aquí la versió pdf ampliada del llibre.