Tòxics i contaminants laborals

Tòxics i contaminants laborals

La presència d’agents químics potencialment perillosos per a la salut en els centres de treball és habitual, en ocasions formant part dels processos productius de l’empresa i, en d’altres, com a conseqüència de les operacions de fumigació i higienització que es desenvolupen habitualment a moltes fàbriques, oficines i instal·lacions industrials.

D’una forma o altra, els químics ambientals presents a la feina esdevenen un risc que sovint no es pren en la deguda consideració i no són objecte de l’esforç en matèria de prevenció que la seva potencial perillositat exigiria.

Col·lectiu Ronda ha estat pioner en la denúncia dels efectes de químics i tòxics ambientals sobre la salut dels treballadors i treballadores, exigint l’adopció de les pertinents mesures correctores i justes compensacions per a les persones que han patit els seus efectes.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic