Ambulancias Domingo haurà de rentar la roba de treball


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat la demanda interposada pel Sindicat Independent de Treballadors d’Ambulàncies de Catalunya (SITAC) i condemna l’empresa a fer-se càrrec de la neteja, desinfecció i, si s’escau, destrucció de la roba de treball del personal dedicat al transport de malalts i accidentats.

El personal d’Ambulancias Domingo dedicat al trasllat de persones malaltes o accidentades no hauran de seguir portant la seva roba de treball a casa per rentar-la després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi apreciat un incompliment per part de l’empresa del seu deure de protegir la salut de la plantilla front als riscos professionals que té reconeguts derivats de l’exposició a agents biològics i patologies infeccioses.

Fins ara, el propi personal que opera les ambulàncies propietat de l’empresa s’emportava la roba de treball a casa per netejar-la mitjançant els seus propis mitjans, malgrat el risc que implica la possibilitat d’haver estat en contacte amb persones contagiades de coronavirus que, fins i tot, com recorda la sentència del TSJC, poden «no ser conscients de la seva situació». Els únics membres de la plantilla que a hores d’ara no havien de portar aquesta roba de treball a la seva llar, amb el risc que això suposa per a ells i l’entorn familiar, era el personal adscrit al centre de treball de Barcelona després que el passat mes d’abril, el Jutjat Social 32 de Barcelona dictés un auto de mesures cautelars obligant l’empresa a fer-se càrrec d’aquestes funcions davant el risc que suposava per a la plantilla fer-ho a casa seva i la manca de garanties que això comporta respecte la plena higienització de la vestimenta. Arran de la imposició cautelar d’aquesta mesura, l’empresa es feia càrrec de la neteja de la roba dels seus empleats a Barcelona, però no ho feia amb la roba dels treballadors dels altres dos centres de treball, ubicats a les localitats d’Esplugues i Montcada i Reixach.

Un article polèmic

Front a la demanda del SITAC, amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, Ambulancias Domingo assegurava que la seva actuació es trobava emparada pel polèmic article 40 del conveni col·lectiu del sector del transport sanitari que determina que la neteja de la roba de treball és responsabilitat dels propis treballadors tret que existeixi risc de contagi per fluids o contaminació per agents biològics. En aquest cas, argumentava l’empresa, i com a conseqüència dels protocols implementats per l’expansió de la Covid-19, els treballadors podien comunicar-ho a l’empresa mitjançant un formulari específic i deixar la seva roba de treball a les instal·lacions de la companyia per a la seva neteja.

La sentència del TSJC admet la validesa d’aquest controvertit article del conveni col·lectiu, que en el seu moment va ser objecte d’impugnació judicial, però considera que no és d’aplicació en relació al risc que suposa l’actual situació de pandèmia i l’expansió de la Covid-19. L’Alt Tribunal català recorda que és «plausible» que facin servir els vehicles sanitaris persones contagiades o portadores del virus que no siguin conscients de ser-ho i que la roba del personal sanitari pot veure’s contagiada sense que els propis treballadors ho sàpiguen, de tal forma que no s’activi en cap moment el protocol de neteja de la vestimenta per part de l’empresa malgrat, en certes condicions, el virus pot sobreviure adherit a la roba contaminada fins a dos dies. En aquest sentit, el TSJC determina que «és impossible que l’avaluació de riscos exclogui la presència de l’agent biològic SAR-COV-2 a la roba i, per això mateix, no ho fa”.

Seguretat, prevenció i vaga del sector

Pau Estévez i Oriol Arechinolaza són els advocats de Col·lectiu Ronda que han assessorat el sindicat SITAC a l’hora d’interposar aquesta demanda. Estévez recorda que «una de les raons per les quals el sector del transport públic manté una vaga indefinida des del passat dia 9 d’octubre és, precisament, la manca de mesures de seguretat i prevenció que afecta aquesta professionals i que s’ha fet especialment palesa durant l’actual pandèmia, quan han realitzat les seves funcions, absolutament vitals per garantir la salut pública, en condicions deplorables pel que fa a les garanties respecte la pròpia salut i la de les seves famílies. I bona prova d’això és l’elevadíssima incidència de la Covid-19 entre el personal de la pròpia Ambulancias Domingo i altres empreses del sector. Aquestes persones han estat en contacte permanent amb persones malaltes, acudint una i altra vegada a centres hospitalaris i de salut on el risc de contagi és extrem i, en canvi, l’empresa es nega a fer-se càrrec de la neteja invocant una clàusula convencional que especifica que la neteja de la roba a casa només és viable quan es determini absència total de risc d’exposició. Resulta intolerable», emfatitza l’advocat, qui també remarca la «irresponsabilitat per part de l’empresa de no estendre a la totalitat de la plantilla i centres de treball una mesura que un jutge ja va imposar pels treballadors adscrits a la base operativa de Barcelona».

Per la seva banda, des del sindicat SITAC, responsable de la demanda, es feliciten per una «sentència contundent que condemna una situació generalitzada al nostre sector i que els sindicats convocants de la vaga que es desenvolupa des del passat 9 d’octubre hem posat reiteradament sobre la taula com un dels punts a solucionar de forma urgent, perquè ens estem jugant la pròpia salut i la de les nostres famílies. Malauradament, durant tot aquest temps no hem aconseguit que ningú, ni des de la Conselleria de Salut, el SEM o la patronal d’un sector que ocupa més de 5000 persones entre totes les subcontractes, segui amb nosaltres amb un mínim de voluntat constructiva o, almenys, amb la disposició de valorar les nostres reivindicacions. Topem una i altra vegada amb un mur d’indiferència i mutisme».

«Esperem sincerament -reprèn Estévez- que aquesta sentència esdevingui un exemple per a les plantilles de moltes altres empreses que pateixen la mateixa situació que s’està vivint a Ambulancias Domingo i continuen treballant a les ordres del servei públic de salut en situació d’incompliment flagrant de la normativa estatal i comunitària en matèria de prevenció de riscos».

El personal d’Ambulancias Domingo dedicat al trasllat de persones malaltes o accidentades no hauran de seguir portant la seva roba de treball a casa per rentar-la després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi apreciat un incompliment per part de l’empresa del seu deure de protegir la salut de la plantilla front als riscos professionals que té reconeguts derivats de l’exposició a agents biològics i patologies infeccioses.

Fins ara, el propi personal que opera les ambulàncies propietat de l’empresa s’emportava la roba de treball a casa per netejar-la mitjançant els seus propis mitjans, malgrat el risc que implica la possibilitat d’haver estat en contacte amb persones contagiades de coronavirus que, fins i tot, com recorda la sentència del TSJC, poden «no ser conscients de la seva situació». Els únics membres de la plantilla que a hores d’ara no havien de portar aquesta roba de treball a la seva llar, amb el risc que això suposa per a ells i l’entorn familiar, era el personal adscrit al centre de treball de Barcelona després que el passat mes d’abril, el Jutjat Social 32 de Barcelona dictés un auto de mesures cautelars obligant l’empresa a fer-se càrrec d’aquestes funcions davant el risc que suposava per a la plantilla fer-ho a casa seva i la manca de garanties que això comporta respecte la plena higienització de la vestimenta. Arran de la imposició cautelar d’aquesta mesura, l’empresa es feia càrrec de la neteja de la roba dels seus empleats a Barcelona, però no ho feia amb la roba dels treballadors dels altres dos centres de treball, ubicats a les localitats d’Esplugues i Montcada i Reixach.

Un article polèmic

Front a la demanda del SITAC, amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, Ambulancias Domingo assegurava que la seva actuació es trobava emparada pel polèmic article 40 del conveni col·lectiu del sector del transport sanitari que determina que la neteja de la roba de treball és responsabilitat dels propis treballadors tret que existeixi risc de contagi per fluids o contaminació per agents biològics. En aquest cas, argumentava l’empresa, i com a conseqüència dels protocols implementats per l’expansió de la Covid-19, els treballadors podien comunicar-ho a l’empresa mitjançant un formulari específic i deixar la seva roba de treball a les instal·lacions de la companyia per a la seva neteja.

La sentència del TSJC admet la validesa d’aquest controvertit article del conveni col·lectiu, que en el seu moment va ser objecte d’impugnació judicial, però considera que no és d’aplicació en relació al risc que suposa l’actual situació de pandèmia i l’expansió de la Covid-19. L’Alt Tribunal català recorda que és «plausible» que facin servir els vehicles sanitaris persones contagiades o portadores del virus que no siguin conscients de ser-ho i que la roba del personal sanitari pot veure’s contagiada sense que els propis treballadors ho sàpiguen, de tal forma que no s’activi en cap moment el protocol de neteja de la vestimenta per part de l’empresa malgrat, en certes condicions, el virus pot sobreviure adherit a la roba contaminada fins a dos dies. En aquest sentit, el TSJC determina que «és impossible que l’avaluació de riscos exclogui la presència de l’agent biològic SAR-COV-2 a la roba i, per això mateix, no ho fa”.

Seguretat, prevenció i vaga del sector

Pau Estévez i Oriol Arechinolaza són els advocats de Col·lectiu Ronda que han assessorat el sindicat SITAC a l’hora d’interposar aquesta demanda. Estévez recorda que «una de les raons per les quals el sector del transport públic manté una vaga indefinida des del passat dia 9 d’octubre és, precisament, la manca de mesures de seguretat i prevenció que afecta aquesta professionals i que s’ha fet especialment palesa durant l’actual pandèmia, quan han realitzat les seves funcions, absolutament vitals per garantir la salut pública, en condicions deplorables pel que fa a les garanties respecte la pròpia salut i la de les seves famílies. I bona prova d’això és l’elevadíssima incidència de la Covid-19 entre el personal de la pròpia Ambulancias Domingo i altres empreses del sector. Aquestes persones han estat en contacte permanent amb persones malaltes, acudint una i altra vegada a centres hospitalaris i de salut on el risc de contagi és extrem i, en canvi, l’empresa es nega a fer-se càrrec de la neteja invocant una clàusula convencional que especifica que la neteja de la roba a casa només és viable quan es determini absència total de risc d’exposició. Resulta intolerable», emfatitza l’advocat, qui també remarca la «irresponsabilitat per part de l’empresa de no estendre a la totalitat de la plantilla i centres de treball una mesura que un jutge ja va imposar pels treballadors adscrits a la base operativa de Barcelona».

Per la seva banda, des del sindicat SITAC, responsable de la demanda, es feliciten per una «sentència contundent que condemna una situació generalitzada al nostre sector i que els sindicats convocants de la vaga que es desenvolupa des del passat 9 d’octubre hem posat reiteradament sobre la taula com un dels punts a solucionar de forma urgent, perquè ens estem jugant la pròpia salut i la de les nostres famílies. Malauradament, durant tot aquest temps no hem aconseguit que ningú, ni des de la Conselleria de Salut, el SEM o la patronal d’un sector que ocupa més de 5000 persones entre totes les subcontractes, segui amb nosaltres amb un mínim de voluntat constructiva o, almenys, amb la disposició de valorar les nostres reivindicacions. Topem una i altra vegada amb un mur d’indiferència i mutisme».

«Esperem sincerament -reprèn Estévez- que aquesta sentència esdevingui un exemple per a les plantilles de moltes altres empreses que pateixen la mateixa situació que s’està vivint a Ambulancias Domingo i continuen treballant a les ordres del servei públic de salut en situació d’incompliment flagrant de la normativa estatal i comunitària en matèria de prevenció de riscos».