Equip (Barcelona)

Vicenç Llinares

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2014. L'àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, com plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancial de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Anteriorment he treballat en el gabinet d'assistència jurídica Loperena. He treballat sobretot en l'àmbit laboral, però també penal i del Contenciós-Administratiu. Tinc experiència en l'assessorament continu a  col·lectius, comitès d'empresa i sindicats (he estat assessor de la Federació Local de CGT a Barcelona des del 2004 fins 2014).

Advocat núm. 17945 de l'ICAB des de l'any 1991.

Especialitats

Clara Llena

Advocada del Col·lectiu Ronda des del 2014, donant suport a diferents casos de diverses de les especialitats que es tracten i que tenen a veure en la relació entre salut i treball.

Especialitats

Pau Maragall

Començo a treballar com a advocat al Col·lectiu Ronda el 2015 portant bàsicament temes de baixes, incapacitats  i Seguretat Social.

Especialitats

Maria Pascual

Des del 2015 treballo com a administrativa al Col·lectiu Ronda, desenvolupant tasques pròpies d'aquest àmbit al costat dels advocats i advocades que s'ocupen de temes de salut i treball.

La meva experiència com a administrativa en altres empreses comença el 2002.

Sílvia Vázquez

Advocada laboralista amb 15 anys d'exercici professional, el 2015 entro a formar part del Col·lectiu Ronda treballant sobretot les especialitats de prestacions de la Seguretat Social (jubilacions, incapacitats permanents, viudetat, atur), accidents de treball, temes de dependència i de grau de discapacitat. Combino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el de Rubí.

Especialitats

Pau Estévez

Formo part del Col·lectiu Ronda des de l'any 2017. La meva àrea d'especialitat és la de les prestacions de la Seguretat Social i dels accidents de treball i malalties professionals.

Especialitats