Equip (Barcelona)

Pau Maragall

Començo a treballar com a advocat al Col·lectiu Ronda el 2015 portant bàsicament temes de baixes, incapacitats  i Seguretat Social.

Especialitats

Maria Pascual

Des del 2015 treballo com a administrativa al Col·lectiu Ronda, desenvolupant tasques pròpies d'aquest àmbit al costat dels advocats i advocades que s'ocupen de temes de salut i treball.

La meva experiència com a administrativa en altres empreses comença el 2002.

Sílvia Vázquez

Advocada laboralista amb 15 anys d'exercici professional, el 2015 entro a formar part del Col·lectiu Ronda treballant sobretot les especialitats de prestacions de la Seguretat Social (jubilacions, incapacitats permanents, viudetat, atur), accidents de treball, temes de dependència i de grau de discapacitat. Combino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el de Rubí.

Especialitats

Pau Estévez

Formo part del Col·lectiu Ronda des de l'any 2017. La meva àrea d'especialitat és la de les prestacions de la Seguretat Social i dels accidents de treball i malalties professionals.

Especialitats

Elisabet Llistuella

Vaig entrar a treballar com a advocada a Col·lectiu Ronda l'any 2018 i en soc sòcia des d'abril de 2022.

Desenvolupo la meva tasca com a advocada a l'àrea de Dret Laboral, en tots els aspectes pel que fa a la defensa dels drets de les persones treballadores en matèria d'acomiadaments, reclamacions individuals o col·lectives, condicions de treball i especialment cessions il·legals i falsos autònoms.

Especialitats

Oriol Arechinolaza

Formo part del Col·lectiu Ronda des de l'any 2018. Advocat laboralista especialitzat en l'àmbit de les prestacions de la Seguretat Social així com de la Prevenció de Riscos Laborals, accidents de treball i malalties professionals.

Especialitats