Equip (Barcelona)

Mar Valldeoriola

Tècnica de comunicació al Col·lectiu Ronda des de desembre de 2015. Formo part de l'equip que gestiona la relació amb mitjans de comunicació i la imatge corporativa, així com la creació de continguts comunicatius diversos, gestió de xarxes socials i promoció d'esdeveniments.

Ana Torres

Des del 2016 treballo com a administrativa del Col·lectiu Ronda en totes les tasques que es desenvolupen i que requereixen de gestions a la recepció del despatx de Barcelona.