Equip (Barcelona)

Sofia Linares

Advocada del Col·lectiu Ronda des de 2013. L'àrea d'actuació és en l'àmbit laboral pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Especialitats

Mariona Torra

Sóc advocada del Col·lectiu Ronda des del gener de 2014, especialista en Dret Administratiu i Dret Urbanístic, portant terme assumptes en matèria de procediment administratiu i procés contenciós-administratiu de tot tipus, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa, urbanisme, expropiació forçosa, llicències, béns i serveis públics i funció pública, tant en defensa dels interessos dels particulars, persones físiques jurídiques, com de les Administracions Públiques.

Especialitats

Judith Franco

Advocada del Col·lectiu Ronda des de l'any 2014 i he desenvolupat la meva tasca especialitzant-me en els àmbits del Dret de Familia, Dret Penal i Dret Civil.

Especialitats

Mercè Sanjuan

Des del 2014 treballo a Col·lectiu Ronda com a advocada especialista en Dret Bancari i casos de mala praxis bancària així com en la defensa dels drets dels consumidors afectats per la comercialització irregular de productes financers. També em dedico a l'àrea d'arrendaments urbans (desnonaments, contractes de lloguer, reclamació de fiança) i propietat horitzontal (problemes o qüestions relacionades amb les comunitats de propietaris).

Especialitats

Vicenç Llinares

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2014. L'àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, com plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancial de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Anteriorment he treballat en el gabinet d'assistència jurídica Loperena. He treballat sobretot en l'àmbit laboral, però també penal i del Contenciós-Administratiu. Tinc experiència en l'assessorament continu a  col·lectius, comitès d'empresa i sindicats (he estat assessor de la Federació Local de CGT a Barcelona des del 2004 fins 2014).

Advocat núm. 17945 de l'ICAB des de l'any 1991.

Especialitats

Clara Llena

Advocada del Col·lectiu Ronda des de l’any 2014, defensant els drets dels treballadors en el meu àmbit d’especialitat: prestacions de la Seguretat Social, entre d’altres, incapacitats permanents, accidents de treball i malalties professionals en relació amb la prevenció de riscos laborals.

Especialitats