Advocat/da

Pau Maragall

Començo a treballar com a advocat al Col·lectiu Ronda el 2015 portant bàsicament temes de baixes, incapacitats  i Seguretat Social.

La meva experiència professional comença al Consell de la Joventut de Barcelona, amb la dinamització de projectes i espais de debat. I he estat també al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, donant suport legal en la mediació Civil i Familiar.

Col·laboro a l'equip de recerca Estudi de l'estat del Dret, de la facultat de Dret de la UB.

Especialitats

Formació

Casos

Veure tot

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99

Publicacions

Veure tot