Equip (Barcelona)

Joan Manel Aguado

Soci del Col·lectiu Ronda des de l'any 2013. Vaig començar a treballar al Col·lectiu Ronda integrat a l'àrea de fiscal, però diversos camins m'han acabat portant a exercir com a advocat en temes laborals, que desenvolupo des de l'any 2010.

 

Especialitats

Josep Camprubí

Des de l'any 2009, sóc advocat laboralista al Col·lectiu Ronda. Però des del 2001 sóc advocat exercent col·legiat a l'ICAB, especialitzat en Dret del Treball, Seguretat Social i Estrangeria.

Especialitats

Raquel Lafuente

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda, sóc responsable del grup dels temes que tenen a veure amb salut i treball al despatx de Cerdanyola del Vallès. Especialista en l'àmbit de la Seguretat Social, i reclamacions de danys i perjudicis derivats d'accidents de treball i malalties professionals.

Especialitats

Lara Rodríguez

Advocada del Col·lectiu Ronda des del 2010. En sóc sòcia des del 2015. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Especialitats

Quim Español

Advocat al Col·lectiu Ronda des del setembre del 2012, començant com a estudiant en pràctiques, i dedicat actualment a l'àmbit Laboral, assessorant a treballadores i treballadors en tot tipus de reclamacions en la defensa dels seus interessos. Des d'inicis de 2018 sóc soci de Col·lectiu Ronda.

Especialitats

Albert Vallribera

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 2013. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Especialitats