Advocat/da

Mariona Torra

Sóc advocada del Col·lectiu Ronda des del gener de 2014, especialista en Dret Administratiu i Dret Urbanístic, portant terme assumptes en matèria de procediment administratiu i procés contenciós-administratiu de tot tipus, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa, urbanisme, expropiació forçosa, llicències, béns i serveis públics i funció pública, tant en defensa dels interessos dels particulars, persones físiques jurídiques, com de les Administracions Públiques.

Anteriorment, havia treballat com a advocada dins l'Administració pública, a empreses municipals, exercint d'advocada i de tècnica de contractació administrativa, consistent en la realització, execució de tasques i procediments de contractació administrativa: elaboració de plecs de clàusules administratives, redacció de contractes administratius, direcció de les meses de contractació, emissió d'informes sobre expedients de contractació.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99