Advocat/da

Mariona Torra

Sóc advocada del Col·lectiu Ronda des del gener de 2014, especialista en Dret Administratiu i Dret Urbanístic, portant terme assumptes en matèria de procediment administratiu i procés contenciós-administratiu de tot tipus, responsabilitat patrimonial, contractació administrativa, urbanisme, expropiació forçosa, llicències, béns i serveis públics i funció pública, tant en defensa dels interessos dels particulars, persones físiques jurídiques, com de les Administracions Públiques.

Anteriorment, havia treballat com a advocada dins l'Administració pública, a empreses municipals, exercint d'advocada i de tècnica de contractació administrativa, consistent en la realització, execució de tasques i procediments de contractació administrativa: elaboració de plecs de clàusules administratives, redacció de contractes administratius, direcció de les meses de contractació, emissió d'informes sobre expedients de contractació.

Especialitats

Formació

Casos

 • Primeres al·legacions contra el projecte de nou atermenament al terme municipal de Deltebre

  En l’escrit d’al·legacions, redactat amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, es considera que la proposta d’incorporació de terrenys privats al domini públic marítim-terrestre en els termes en què han estat plantejats esdevé una veritable «confiscació» que pretén amagar la inacció durant dècades de l’administració a l’hora de complir amb el deure de protegir el Delta de l’Ebre

  llegir més...
 • «Estant matant el Delta dia a dia»

  Un grup de 22 propietaris de finques situades a l’entorn natural del Delta de L’Ebre denuncien l’Estat per la seva inacció en el compliment del deure legal de preservar la integritat del territori i impulsar les accions necessàries per evitar la regressió d’aquest espai de gran valor ecològic, mediambiental i econòmic front als perills de la salinització i l’erosió del terreny.

  llegir més...
Veure tot

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99

Publicacions

 • Primeres al·legacions contra el projecte de nou atermenament al terme municipal de Deltebre

  En l’escrit d’al·legacions, redactat amb l’assessorament de Col·lectiu Ronda, es considera que la proposta d’incorporació de terrenys privats al domini públic marítim-terrestre en els termes en què han estat plantejats esdevé una veritable «confiscació» que pretén amagar la inacció durant dècades de l’administració a l’hora de complir amb el deure de protegir el Delta de l’Ebre

  llegir més...
 • «Estant matant el Delta dia a dia»

  Un grup de 22 propietaris de finques situades a l’entorn natural del Delta de L’Ebre denuncien l’Estat per la seva inacció en el compliment del deure legal de preservar la integritat del territori i impulsar les accions necessàries per evitar la regressió d’aquest espai de gran valor ecològic, mediambiental i econòmic front als perills de la salinització i l’erosió del terreny.

  llegir més...
Veure tot