Expropiacions

Expropiacions

Els procediments d’expropiació per part de l’Administració poden afectar-nos greument com a propietaris de bens i dipositaris de drets. Si aquest és el cas, Col·lectiu Ronda posseeix una dilatada experiència tant en fase administrativa com, si s’escau, en via judicial contenciosadministrativa per obtenir un valor just que ens compensi la pèrdua.

Tanmateix, Col·lectiu Ronda també pot assessorar i intervenir quan sigui necessari exigir procediments de retaxació o reversió dels bens expropiats o sol·licitar una indemnització per nul·litat dels projectes d’expropiació en cas que hagin estat vulnerats requeriments de la Llei d’Expropiació Forçosa i altra normativa concordant.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic