Contaminació acústica

Contaminació acústica

La presència d’un nivell de soroll excessiu procedent de fonts d’emissió externes a les nostres llars suposa una greu vulneració del dret a la pròpia intimitat i a la inviolabilitat del domicili, dos dels drets que són objecte d’especial protecció per part de la Constitució espanyola, que els encabeix dins el capítol de drets fonamentals.

L’obligació de preservar aquests drets i adoptar les mesures que siguin necessàries per protegir la nostra intimitat domiciliar recau, en última instància, sobre l’Administració i és, per tant, a través del Dret Administratiu que podem exigir el nostre dret a no veure’ns agredits dins la nostra pròpia llar pel soroll procedent de l’exterior.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic