Advocat/da

Martí Surís

Sóc advocat especialitzat en Dret Administratiu. Des del 2018 treballo a Col·lectiu Ronda defensant els drets i interessos de particulars i entitats davant les Administracions Públiques en tots els aspectes: responsabilitat patrimonial de l’Administració, llicències i autoritzacions, sancions, contractació pública, subvencions, etc; i també assessorant el personal funcionari en la defensa dels seus drets i interessos legítims.

He participat en l'associacionisme juvenil i en organitzacions de cooperació internacional.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99