Autoritzacions i llicències

Autoritzacions i llicències

Hi ha una llarga sèrie d’activitats econòmiques que només poden desenvolupar-se prèvia obtenció de determinades llicències, permisos i autoritzacions que poden implicar i dependre directament de diferents administracions i abastar àmbits com ara la seguretat i saluts públiques o la protecció del medi ambient, entre d’altres. Així, per exemple, determinades activitats estan condicionades a l’emissió per part de l’Administració competent de les corresponents llicències que, en termes generals, poden ser urbanístiques, ambientals, d’ocupació, d’utilització de béns i espais d’utilitat pública o les anomenades llicencies integrades d’activitat, per citar només les més comuns.

Col·lectiu Ronda us pot ajudar a tramitar aquetes llicències i resoldre els entrebans que podem trobar-nos en el decurs d’aquest procés.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic