Equip (Barcelona)

Marta Barrera

Advocada del Col·lectiu Ronda des del 2002, l'any 2007 vaig passar a ser-ne sòcia. Sóc especialista en la defensa laboral dels treballadors afectats de malalties professionals a conseqüència de l'exposició laboral a l'amiant i dels seus familiars, així com de la resta de malalties professionals i accidents de treball.

Especialitats

Marina Berga

Advocada i sòcia de Col·lectiu Ronda, especialista en assessorament jurídic a col·lectius i entitats de l'economia social i solidària. La meva trajectòria dins de Col·lectiu Ronda (la defensa dels consumidors i usuaris en productes bancaris, comunitats de propietaris i reclamacions de quantitat) m¡ha donat una visió àmplia del Dret.

Especialitats

Vidal Aragonés

Soci del Col·lectiu Ronda, treballant des de l'any 2002 en temes laborals. Des de l'any 2010 sóc professor associat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UAB i docent al Màster de Drets Sociolaborals a la mateixa universitat. Assessor de diferents sindicats i òrgans de representació dels treballadors i les treballadores.

Actualment en excedència.

Especialitats

Lídia Ripoll

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda des de l'any 2007, on vaig entrar a treballar l'any 2003, especialista en el dret de la Seguretat Social i la prevenció de riscos, donant assessorament a treballadores i treballadors tant de l'àmbit privat com de l'administració pública.

Especialitats

José Antonio González Espada

Soci del Col·lectiu Ronda, on hi treballo des de l'any 2003. Exerceixo com a advocat laboralista en defensa dels treballadors. La meva feina com a laboralista passa per la defensa de drets de treballadors i l'assessorament a cooperatives i entitats d'economia social.

Especialitats

Jordi Vidal

Sóc advocat especialista en dret concursal i en dret laboral, amb 14 anys d'experiència al sector. Estic al Col·lectiu Ronda des del 2003.

Especialitats